Ingen firmalogo er angitt.

PsykBase er et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) for virksomheter innenfor psykiatri og psykologi.

Systemet er skreddersydd for å ivareta sentrale oppgaver og spesielle behov for datainnsamling og rapportering innenfor psykiatrisk og psykologisk klinisk virksomhet. Programmet egner seg både for en enkeltstående privatpraksis og for større flerbrukermiljøer, slik som private sentre og offentlige voksenpsykiatriske poliklinikker.

PsykBase er spesielt tilrettelagt for psykiatri/psykologi med psykiatrisk hovedjournal, kliniske kartleggingsskjema, eget verktøy for gruppeterapi mm. Programmet er brukervennlig, med oversiktlig og effektiv tilgang på relevant informasjon og oppgaver.

PsykBase har vært på markedet siden 1993, og er det mest utbredte journalsystem blant privatpraktiserende psykiatere og psykologer.

PsykBase er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.