Viser 1-2 av 2 treff globalt

DIPS Arena Server (0 anmeldelser)
DIPS Arena Server er en del av EPJ/EPR-porteføljen til DIPS ASA, som muliggjør elektroniske pasientjournaler på PC, mobil og nettbrett. DIPS er en digital revolusjon for leger, sykepleiere og...
Utgivelsesdato: 28.07.2014
Versjon: 14.3
RmsV Reports (0 anmeldelser)
RmsV Reports er en web rapporterings applikasjon for RmsV Point of Sale system. Utviklet i/med Microsoft Visual Studio, Microsft .Net rammeverket, Microsoft ASP.NET MVC4, Microsoft SQL Server. Leverer...
Utgivelsesdato: 03.07.2014
Versjon: 1.14