Viser 1-2 av 2 treff globalt

DIPS Arena Client (0 anmeldelser)
DIPS Arena er en suite av verktøy som støtter oppunder hurtig klinisk dokumentasjon av pasienter i behandling -elektronisk pasientjournal. Den kliniske informasjonen lagres strukturert i henhold til...
Utgivelsesdato: 28.07.2014
Versjon: 14.3
DIPS Arena Server (0 anmeldelser)
DIPS Arena Server er en del av EPJ/EPR-porteføljen til DIPS ASA, som muliggjør elektroniske pasientjournaler på PC, mobil og nettbrett. DIPS er en digital revolusjon for leger, sykepleiere og...
Utgivelsesdato: 28.07.2014
Versjon: 14.3