Lien Consulting AS

TAXItotal - et administrasjons-, lønns- og regnskapsprogram for Taxi eiere.

TAXItotal er en totalløsning for regnskap, lønn, administrasjon og styring av
TAXI- virksomheten.

Programmet passer for deg som bare vil følge med,
og for deg som vil gjøre alt selv.
Flerklientversjon for deg som fører for
flere klienter (firma).

TAXItotal er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.