Skill AS

Skill AS

(0 anmeldelser. Anmeld dette firmaet.)

Oslo, Oslo, NOR | Vis kart og adresse

Vis telefonnummer
Telefon: +4748403010
Telefaks: +4769136740

Skill AS tilbyr 5 profesjonelle tjenester:
Konsultasjon, profesjonell tjeneste fra: Skill AS
Pris: Til salgs
Det skal ikke være slik at bedriften må tilpasse seg sitt CRM-verktøy. I Skill har vi spesialisert oss på skreddersøm og spesialtilpassing av Microsoft Dynamics CRM. Gjennom et enkelt og effektivt forprosjekt og oppgaveanalyse samler vi, sammen med kunden, nødvendig informasjon til å utvikle en CRM-løsning som passer nøyaktig kundens arbeidsprosesser. SkillCRM tilpasser seg... Les mer
Konsultasjon, profesjonell tjeneste fra: Skill AS
Pris: Til salgs
Skill har utviklet konsepter for effektiv drift og forvaltning av klienter for enkel administrasjon og størst grad av sikkerhet. Elementer for en god klientforvaltning er å ivareta følgende funksjoner: - Imaging (tanking av nye PC'er og retanking av eksisterende PC'er) - Fjernstyring (mulighet for å ta over PC'en til brukere sentralt fra) - Inventory (kunne få ut... Les mer
Lisensrådgivning (0 anmeldelser)
Konsultasjon, profesjonell tjeneste fra: Skill AS
Pris: Til salgs
Den viktigste verdien vår som lisenspartner er evnen til å knytte lisensavtaler opp mot kunders forretning og strategi slik at man optimaliserer faktisk bruk og utnyttelse av avtalen. Vi fokuserer sterkt på rådgivning, bruker mye tid og ressurser med kunder for å avdekke hvordan man best mulig kan benytte teknologier til å oppnå forretningsmessige gevinster. Vår kompetanse som... Les mer
Systemintegrering fra: Skill AS
Pris: Til salgs
Skill leverer alle type tjenester knyttet til Microsoft sin nettsky satsning. Skill bistår som rådgiver, med arkitekturen, lisensrådgivning, strategi samt konsulenttjenester for å etablere en effektiv, sikker og driftsvennlig plattform hvor on-premise og cloud smelter sammen. Les mer
Sharepoint (0 anmeldelser)
Konsultasjon, profesjonell tjeneste fra: Skill AS
Pris: Til salgs
SharePoint er et virkemiddel for å oppnå effektivitet, forutsigbarhet i arbeidsdagen, som gjør det enklere for medarbeiderne å jobbe sammen og dele informasjon. Undersøkelser har vist at de som arbeider med dokumenter i sin arbeidshverdag bruker så mye som 30% av sin arbeidstid for å lete etter informasjon. Denne tiden kan reduseres dramatisk ved å innføre samhandling på... Les mer