Skill AS

Skill AS

(0 anmeldelser. Anmeld dette firmaet.)

Oslo, Oslo, NOR | Vis kart og adresse

Vis telefonnummer
Telefon: +4748403010
Telefaks: +4769136740

Skill består av små, spesialiserte og lettbente enheter som er trimmet for å levere optimalt innenfor sitt tjenesteområde og marked.

Skills mål er å bidra til å realisere løsninger som understøtter kundens forretning og som bidrar til å gjøre kunden mer effektiv, profitabel og konkurransedyktig. Skill jobber målrettet for å bygge og vedlikeholde spisskompetanse og ferdigheter innenfor utvalgte kompetanseområder.

Dagens IT-løsninger er svært komplekse systemer bygget opp av mange komponenter med gjensidig avhengighet til hverandre. For å sikre ytelse og stabilitet, er det kritisk at komponentene er optimalt konfigurert hver for seg og i forhold til hverandre. Det er derfor også kritisk å ha konsulenter og rådgivere med den nødvendige breddekompetanse og som har erfart hva som skal til for å realisere velfungerende, stabile og sikre totalløsninger.

Vi ønsker å være en rådgivende samarbeidspartner for våre kunder og vi mener at de mest fornøyde kundene erverves gjennom vellykket implementering av smarte IT-løsninger som bidrar til å realisere kundens forretningsmål.

Vi har en genuin tro på at dagens og fremtidens kunnskapsarbeidere er frie mennesker som trives og motiveres av å arbeide sammen med andre dyktige mennesker i et fokusert faglig miljø med høye krav til kompetanse og kvalitet. Det stilles derfor store krav til den enkelte både når det gjelder personlige og faglige kvaliteter. Samtidig stiller selskapet store krav til seg selv når det gjelder å legge forholdene til rette for at det faglige og sosiale miljøet skal få utvikle seg positivt. Selskapets grunnleggende filosofi er troen på at involverte og engasjerte medarbeidere presterer mer og bedre til det beste for sine kunder.

Selskapet har nedfelt i sin strategi at medeierskap er en sterkt medvirkende faktor i forhold til å tilknytte seg og beholde de rette medarbeiderne. I et kompetansemiljø der dyktige mennesker er involverte både som eiere og medarbeidere, skapes det motivasjon og engasjement. Dette bidrar til å utvikle ledende IT-løsninger.

Skill har ingen målsettinger om å utvikle seg til en stor enhet - noe som ofte betyr lange beslutningsveier og tunge prosesser som virker hemmende både på motivasjon og nyskapning. Selskapet kjennetegnes ved godt humør, fremtidsrettet tankesett og evne til å levere raskt og med høy kvalitet og integritet.

Skill AS er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Kompetanser og sertifiseringer

Microsoft-partner
Gold Devices and Deployment
Gold Management and Virtualization
Silver Collaboration and Content
Silver Communications
Silver Data Analytics
Silver Identity and Access
Silver Server Platform
Silver Volume Licensing