Atea AS

Atea AS

4,5 stjerner (Vurdert av 4 kunder)

Atea AS og Atea ASA Hovedkontor Oslo, NOR | Vis kart og adresse


Atea AS

AteaRapid SharePoint

(0 anmeldelser. Anmeld dette programmet eller denne tjenesten.)

SharePoint tilbyr en plattform for deling av virksomhetsinformasjon i hele organisasjonen, samarbeid mellom medarbeidere og personlig produktivitetsforbedring.
I kombinasjon med AteaRapid-løsningen kan SharePoint utnyttes maksimalt gjennom effektive implementeringsprosesser.

AteaRapid Intranett Portal:
En ferdig intranettløsning som gjør det mulig å publisere nyheter og annen virksomhetskritisk informasjon for de ansatte. Intranettet støtter full samhandling, eksempelvis ved at man på hver avdelings egen side finner ulike produktivitetsfremmende verktøy som kommer prekonfigurert med implementeringen.

AteaRapid Prosjektportal:
En samhandlingsløsning for prosjekter. Samhandlingen foregår i prosjektrommene som understøtter Prince2-metodikken med dokumentmaler og støtteverktøy for risikovurdering, avvikshåndtering, deling av innhold til eksterne parter samt tilgangsstyring. Løsningen integreres med Microsoft Project 2013-klienten slik at prosjektleder kan tildele oppgaver til prosjektdeltagere som kan få tilgang til disse i portalen. Søk på tvers gir god innsikt i alle prosjekter man er engasjert i.

AteaRapid Styreportal:
En løsning for styret i bedriften. Løsningen understøtter de krav som er til prosedyre og den kommer med en egen applikasjon for iPad og Windows 8 hvor styremedlemmer hjemmefra kan motta styrerelatert informasjon på sitt nettbrett. Styreromsløsningen sikrer enkel tilgang til styreinformasjon og med søk er det enkelt å søke i gamle dokumenter eller få innsyn i hvilke beslutninger som ble truffet når og hvilke personer som var involvert i beslutningen.

AteaRapid Skoleportal:
En avansert løsning, men med sitt enkle grensesnitt gjør løsningen det mulig for administrasjon, lærere, elever og foresatte å ha et enkelt sted å samhandle og få informasjon og innsikt i elevens utvikling i skolen. Funksjonene inkluderer bla. sosiale tjenester, klasserom, FAU-områder samt skolenyheter.

Fordeler med AteaRapid SharePoint:
Løsningen gir viktige strategiske og tekniske bedriftsfordeler. Investeringen i Microsoft Office og medarbeideropplæring utnyttes, noe som gjør at bedriftens arbeidseffektivitet vil øke.
Løsningen kan prøves ut før kjøp og implementeringen kan være ferdig på under 30 arbeidsdager.
Hver komponent av SharePoint kan tilpasses bedriftens behov.
Alternativene for support omfatter responstid på 8, 16 og 24 timer.
AteaRapid vil være 100% kompatibel med nye SharePoint-versjoner.

AteaRapid SharePoint er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

Programmer fra dette firmaet