Glasspaper AS

Glasspaper AS

(0 anmeldelser. Anmeld dette firmaet.)

Oslo, NOR | Vis kart og adresse

Vis telefonnummer
Telefon: +47 23 24 69 00
Telefaks: +47 23 24 69 01

Glasspaper AS

Glasspaper - sluttbrukeropplæring

(0 anmeldelser. Anmeld dette programmet eller denne tjenesten.)

GLASSPAPER - DIN KOMPETANSE PARTNER I STORE OG SMÅ KOMPETANSELØFT!

Enten det gjelder Office 365, SharePoint, Windows, Office, CRM eller Lync, så bør du ha dialog med oss dersom du vil hente ut gevinstene i de nye versjonene og være trygg på kompetansen hos dine ansatte.

Jobber du effektivt, orker du mer. Orker du mer så oppnår du mer! Sky eller ikke sky, eller kanskje bare litt sky? Uansett hva som er best for deg så hjelper Glasspaper deg med å hente ut gevinstene i de nye versjonene !
Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg på web: www.glasspaper.no/learning/office


PLANLEGG DINE KOMPETANSEAKTIVITETER FØR OPPGRADERING OG HENT UT GEVINSTENE

Fellesnevneren for alle systemendringer er at det medfører et kompetanse- og informasjonsbehov i bedriften. Tar du ikke hensyn til at sluttbrukeren må få tilegne seg tilstrekkelig informasjon og kompetanse om endringen så vil endringen med stor sannsynlighet blir mislykket. Det er de som skal bruke systemet som bestemmer om en endring er bra eller dårlig. Dersom personen som skal ta i bruk det nye systemet ikke har fått tilstrekkelig kompetanse vil man få en sterkt redusert gevinst av det nye systemet.

Om du planlegger dine kompetanseaktiviteter før oppgradering vil du kunne hente ut de virkelige gevinstene:
- Raskere effektiv på nye versjoner
- Mer tilfredse ansatte
- Mer forutsigbarhet i prosjektet
- Mindre bekymringer


DET FINNES ENKLE LØSNINGER SOM DU RASKT KAN TA I BRUK

Uavhengig av type prosjekt eller endring så har Glasspaper modeller, verktøy og løsninger som sikrer at dere kan gjennomføre planlagte endringer på en meget vellykket måte. Vi kan sørge for at ansatte får kompetanse og informasjon nøyaktig på det tidspunktet de føler behov for det. Og alt er tilpasset dine prosjektplaner.

Med Glasspaper metodikk og verktøy sørger vi for at:
- Informasjon blir tilegnet på nøyaktige bestemte tidspunkt
- Kompetanse blir tilegnet på det tidspunktet de ansatte har behov for det.
- Bedriften holder 100 % oversikt over hvem som har fått og lest informasjon
- Bedriften holder 100 % oversikt over hvem som mottatt og gjennomført kompetanseheving.
- Prosjektet har større sannsynlighet for å lykkes.

    Glasspaper - sluttbrukeropplæring er ikke vurdert av noen kunder.

    Send inn en anmeldelse

    Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.