Columbus Norway

Columbus Norway

4,5 stjerner (Vurdert av 2 kunder)

Oslo, Oslo, NOR | Vis kart og adresse


Columbus Norway

Kvalitets- og Risikostyring - Realiser dine målsetninger på en betryggende måte

(0 anmeldelser. Anmeld dette programmet eller denne tjenesten.)
 • Tjenestetype:

  Administrerte tjenester
 • Forretningsbehov:

  Kontroll
 • Fungerer med:

  Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Bransje:

  Generelt - gjelder alle

Alle norske virksomheter forholder seg til en rekke lover og forskrifter som krever etablering av et tilfredsstillende system for kvalitets- og risikostyring. Dette kan være regulatoriske krav på områder som virksomhetsstyring, HMS, personvern, IKT-forvaltning, sikkerhet, kvalitet, med flere.

Eksempler på bransjer som er underlagt en rekke regulatoriske krav til ulike systemer for kvalitets- og risikokontroll:

- Bank, finans, forsikring, inkasso
- Helse- og omsorg
- Industri- og byggevirksomhet
- Olje og energi

Et effektivt system for kvalitets- og risikostyring skal bidra til at virksomheten kan realisere sine målsettinger på en betryggende måte, etterleve relevante krav samt sikre et akseptabelt risikonivå.

Columbus leverer et fleksible løsninger som muliggjør samordning av dokumentasjon, kontrolltiltak, oppfølging og rapportering for de aktuelle områdene.

Automatiserte prosesser

Elektroniske arbeidsflyter kan aktiveres for å effektivisere informasjon, purring og kontroll av planlagte oppgaver. Periodiske rutiner, kontroller og revisjoner vil for eksempel automatisk varsles til rette vedkommende når det nærmer seg, for så å styres til riktig dokumentasjon og regler. Purringer kan eventuelt sendes ut og systemet vil registrere avvik automatisk dersom oppgaven ikke utføres innen gitte tidsrammer, for deretter å varsle den ansvarlige overordnede.

Ferdige applikasjoner

Columbus leverer ferdigløsninger for kvalitetsstyring og risikostyring dersom kunden er best tjent med dette. Løsningene tilpasses kundens egne forretningsprosesser og krav å tilfredsstille myndighetskrav og samtidig gi høy nytteverdi.

Våre applikasjoner for kvalitets- og risikostyring kan du lese mer om ved å gå inn på våre nettsider: www.columbusglobal.no

  Kvalitets- og Risikostyring - Realiser dine målsetninger på en betryggende måte er ikke vurdert av noen kunder.

  Send inn en anmeldelse

  Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.