Skill AS

Skill AS

(0 anmeldelser. Anmeld dette firmaet.)

Oslo, Oslo, NOR | Vis kart og adresse

Vis telefonnummer
Telefon: +4748403010
Telefaks: +4769136740

Skill AS

Lisensrådgivning

(0 anmeldelser. Anmeld dette programmet eller denne tjenesten.)

Den viktigste verdien vår som lisenspartner er evnen til å knytte lisensavtaler opp mot kunders forretning og strategi slik at man optimaliserer faktisk bruk og utnyttelse av avtalen. Vi fokuserer sterkt på rådgivning, bruker mye tid og ressurser med kunder for å avdekke hvordan man best mulig kan benytte teknologier til å oppnå forretningsmessige gevinster. Vår kompetanse som systemintegrator og tette samarbeid med Microsoft og andre teknologiprodusenter gir oss en unik kompetanse innen strategisk rådgivning på lisensiering.

Lisensrådgivning er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.