Ingen firmalogo er angitt.

Steria AS

(0 anmeldelser. Anmeld dette firmaet.)

Oslo, Oslo, NOR | Vis kart og adresse

Vis telefonnummer
Telefon: 22575600
Telefaks: 22575960

Ingen firmalogo er angitt.

Steria Virtual Infrastructure

(0 anmeldelser. Anmeld dette programmet eller denne tjenesten.)

Steria Virtual Infrastructure

Steria har utviklet et konsept for å hjelpe virksomheter å bygge en ”Real-Time Infrastructure”. Dette konseptet kalles Steria Virtual Infrastructure og er et velprøvd konsept for hvordan en virksomhet bør bygge opp sin infrastruktur. Konseptet består av overordnede arkitekturprinsipper og en rekke underliggende løsningskonsepter som til sammen utgjør en helhetlig infrastruktur.

Ved utvikling av eksisterende IT-infrastruktur er det Sterias oppfatning at man bør ta i bruk grunnleggende konsolideringsprinsipper som fundament for design av løsninger:

• Forenkle
• Standardisere
• Integrere
• Modularisere
• Automatisere

Eksempler på bruk av prinsippene kan være som følger:

Forenkle
• Sentralisere løsningen til ett sentralt, virtuelt datasenter.
• Tilgjengeliggjøre applikasjoner gjennom terminalservere.
• Ta i bruk tynne klienter som erstatning for arbeidsstasjoner der det er mulig.
• Virtualisere servere for økt fleksibilitet og forenklet drift.
• Virtualisere applikasjoner for å unngå konflikter og ytelsesproblemer.

Standardisere
• Basere løsningen på industri- og markedsstandarder i stedet for utvikle egne, proprietære løsninger.
• Standardisere maskinvare, både på server- og klientsiden.
• Benytte like servermodeller (f.eks. Blade-teknologi) og skalere horisontalt.
• Ta i bruk tynne klienter som erstatning for arbeidsstasjoner der det er mulig.

Integrere
• Ett virtuelt datasenter
• En felles lagringsløsning.
• En felles og virtuell serverplattform.
• En felles databaseløsning.
• En felles katalogtjeneste.
• En felles driftsløsning.

Modularisere
• Virtualisering av applikasjoner – kjører uavhengig av hverandre.
• Virtualisering av servere – gjør serverne fristilte fra maskinvare.
• Horisontal skalering – lettere å kontrollere ytelse.

Automatisere
• Ha fokus på å automatisere flest mulig driftsoppgaver
• Forenkle nødvendige manuelle driftsoppgaver

De underordnede løsningskonseptene deles inn i Steria Virtual Desktop, en samling av konsepter for håndtering av klienter, stasjonære så vel som mobile og Steria Virtual Datacenter, som er en samling av konsepter for hvordan man kan bygge opp et høytilgjengelig datasenter.

Eksempel på løsningskonsepter innenfor Steria Virtual Desktop kan være ”Utrulling av Windows Vista” og ”Virtualisering av applikasjoner”. Tilsvarende eksempel for Steria Virtual Datacenter kan være ”Migrering fra fysisk til virtuell infrastruktur” og ”Arkivering av e-post”.

    Steria Virtual Infrastructure er ikke vurdert av noen kunder.

    Send inn en anmeldelse

    Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.

    Andre profesjonelle tjenester dette firmaet tilbyr