Skrive firmaoversikt

Kundene ønsker å vite hva du kan bidra med for å hjelpe virksomheten deres.

De vil vite nøyaktig hva du kan levere, og ikke hva visjonen eller målet ditt er.

 

Før du starter:

Les de fullstendige retningslinjene for Pinpoint-profiler.

Se et eksempel på firmaoversikt.

 

Den første setningen i firmaoversikten vises i søkeresultatene. Her må du ta med tydelige og saklige detaljer om ekspertise og fokusområder.

 1. Skriv det som er firmaets ekspertise.
  • [Eksempel: ABC Enterprises tilbyr e-læring på stedet...]
 2. Formidle fordelene ved det du tilbyr eller hvilke problemer du kan hjelpe kundene med.
  • [Eksempel: Vi hjelper dine ansatte med å utvikle praktisk kompetanse som de kan ta i bruk øyeblikkelig, for å forbedre produktiviteten og redusere kostnadene i firmaet.]
 3. Lag en liste over de profesjonelle tjenestene og programmene du vil fremheve. Bruk en punkliste.

 

Krav:

 • Må være på minst 20 ord og høyst 250 ord. Ikke overskrid 1800 tegn for de fleste språk, heller ikke for engelsk. For språk som russisk, tysk, finsk og noen andre, som vanligvis har ord med flere tegn, må ikke teksten bestå av mer enn 2500 tegn. Bruk færre ord hvis du er i tvil.
 • Beskriver dine eller firmaets kvalifikasjoner og ekspertise.
 • Må bruke ditt juridiske firmanavn.
 • Bør ikke inkludere sitater, URL-er eller kontaktinformasjon som firmaets fysiske adresse, e-postadresse eller telefonnummer.
 • Må ikke henvise til et annet Microsoft-partnerfirma ved navn, med mindre det er et datterselskap eller på en eller annen måte er tilknyttet firmaet ditt, eller du har en gjeldende avtale med dette partnerfirmaet om å være i partnerskap og/eller fremheve hverandre for å utveksle arbeidsmuligheter.

Med mindre du har arbeidsavtaler med andre Microsoft-partnere, kan en henvisning til andre partnervirksomheter i profilen din føre til misvisende søkeresultater og forvirre kunder som søker etter partnere med spesifikke ekspertiseområder. Hvis du vil nevne at du tidligere har jobbet for eller med en partnervirksomhet, trenger du virksomhetens tillatelse.

Viktig merknad: Firmanavnet du fører opp på Pinpoint, må være det juridiske firmanavnet som er registrert og lisensiert til å drive virksomhet i området ditt. Firmanavnet ditt kan ikke innbefatte Microsoft-produkter.

Krav til land/språk

Firmaoversikten og oppføringene for programmer eller tjenester må være skrevet på språket som snakkes i din region. Det er for eksempel bare programmer og profesjonelle tjenester som tilbys i USA og er beskrevet på engelsk, som blir lagt ut på Pinpoint-markedsplassen for USA.

Når du sender inn profilen din til en ny markedsplass, må webområdet du kobler til, være på samme språk som markedsplassen. Hvis selskapet ditt for eksempel befinner seg i Norge, og du vil legge til profilen din på den tyske markedsplassen, må du koble til en tysk versjon av webområdet ditt.

Ved å lage oppføringer for tilbudene dine øker du betraktelig kundenes mulighet til å finne deg. Du gjør også løsningene tilgjengelige for oppføring på produktspesifikke Microsoft-markedsplasser.

Integrer riktige søkeord

Det viktigste du kan gjøre for å optimere profilen for søkemotorer, er å integrere søkeord i firmaoversikten og oppføringene for programmer og tjenester.

"Nøkkelord" er ordene som kundene bruker for å søke etter programmene og tjenestene dine. Det kan være handlingsorienterte eller produktrelaterte ord og/eller uttrykk som definerer følgende:

 • Fordelene som kunden får ved å bruke programmet eller tjenesten.
 • De spesifikke oppgavene eller målene en kunde ønsker å gjennomføre ved å bruke programmet eller tjenesten.
 • Statistikk viser at profiler som tar med ord som forretningskunder kjenner igjen, og/eller som er tilpasset forretningsoppgavene de står overfor, får mest trafikk og kommer høyere opp i søkeresultatene.

Kilder til nøkkelord:

 • Lytt til ordene som kundene dine bruker når de snakker med deg om forretningsbehovene sine. De bruker sannsynligvis de samme ordene som mange bedriftskunder bruker når de snakker om og søker etter teknologiproduktene og tjenestene du tilbyr.
 • Bruk online-verktøy som Bing Keyword Tool fra WordStream, Google Insights for Search og Wordtracker.
 • Se på Microsoft-områder for å finne Microsoft-produktene som programmene og tjenestene dine forbedrer eller støtter.

Veiledning for nøkkelordenes plassering og hyppighet:

 • Plasseringen og frekvensen til nøkkelordene i profilen din må være realistiske og relevante.  Målet er å lage en lesbar profil som presenterer ekspertisen din og fokuserer på behovene til kundene. Søkemotorene for Pinpoint og markedsplassen søker etter nøkkelord følgende steder:
  • Bedriftsnavn: Du kan bare bruke bedriftens juridiske navn. Ikke ta med Microsofts produktnavn i bedriftsnavnet ditt.
  • Navn på program eller profesjonell tjeneste: Gi tilbudene dine navn som forteller kunden hva de gjør. Du kan KUN ta med et Microsoft-produktnavn i navnet på programmet eller den profesjonelle tjenesten hvis navnet også inneholder en tilleggsbeskrivelse eller -markering som indikerer hva tilbudet ditt gjør for kundene, eller hvordan det utvider Microsoft-produktet.
  • Firmaoversikt, program- eller tjenesteoppføring: De første to setningene i firmaoversikten og program- eller tjenesteoppføringen er de viktigste.
   • Tydeliggjør ekspertisen din fra første stund.
   • Beskriv nøyaktig hva programmet eller tjenesten gjør.
   • Gjør dette ved å bruke utvetydige og relevante nøkkelord og -fraser.
  • Navn på kompetanseområde: Søkemotorene for Pinpoint og markedsplassen finner nøkkelord som samsvarer med navnet på kompetansen du har oppnådd.
  • "Fungerer med"-produkter: Før opp de spesifikke Microsoft-produktene som programmet eller den profesjonelle tjenesten hjelper eller støtter. Velg de relevante "fungerer med"-produktene fra Microsoft i rullegardinmenyen i instrumentpanelet.
  • URL-adresse til webområde: Hvis URL-adressen til webområdet ditt inneholder et ord som stemmer overens med et nøkkelord som angis i søkemotoren, teller dette med i søkerangeringen.