Ikke vurdert ennå
0 stjerner

Pris

Til salgs

Kundestøtte og dokumentasjon

Relaterte programmer og tjenester

Software Innovation
 • Programtype

  Lokalt program
 • Forretningsbehov

  Utvikling av forretningsprogrammer
 • Fungerer med

  Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, SQL Server 2008 Enterprise Edition, SQL Server 2008 Standard Edition, Windows Server 2008
 • Bransje

  Offentlig

Public 360° er en unik standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering for offentlig forvaltning, bygget på Microsoft SharePoint og Office. Public 360° legger til rette for en effektiv, moderne, digital og åpen forvaltning, samhandling og publikumsdialog.

Public 360° lever opp til forventninger både fra saksbehandlere, arkivarer, møtesekretærer og deres ledere. Alle jobber i samme system, noe som skaper et godt grunnlag for effektiv informasjons- og kunnskapsdeling.

Public 360° er en komplett NOARK5-godkjent sak- og arkivløsning. Som NOARK5 arkivkjerne får virksomheten en fleksibel og velprøvd arkivløsning som sørger for at bevaringsverdig dokumentasjon sikres for fremtiden og som også fanger opp dokumenter fra virksomhetens fagsystemer. Public 360° oppfyller lovpålagte krav til dokumentasjon og informasjonsforvaltning, slik som Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og Arkivloven.

Public 360° effektiviserer saksbehandling gjennom elektroniske saksmapper, arbeids- og saksflytfunksjoner og gjør hverdagen enklere for saksbehandlere og ledere. Alle typer saker kan fordeles og håndteres mer effektivt og benyttes derfor av virksomheter til alt fra generell behandling av henvendelser til klagehåndtering, autorisasjoner, tilsyn, tilskuddshåndtering, høringer, personalsaker, plan og byggesaker eller styring av saker som skal til politisk behandling.

Som digital styringsreol er Public 360° et viktig verktøy for å oppnå god saksstyring og Lean prosesser som sikrer kvalitet og effektivitet i saksbehandling og serviceytelse. Ved siden av enkel tilgang til all relevant saksinformasjon, gir Public 360° oversikt over viktige faktorer knyttet til saksbehandling og dokumenthåndtering. For eksempel kan antall saker behandlet, fordeling per saksbehandler og avdeling, belastning og fremdrift enkelt hentes frem.

Med Public 360° får offentlige virksomheter et effektivt verktøy for papirløs møteadministrasjon og saksbehandling - et hjelpemiddel for oppfølging og realisering av mål, handlingsplaner og vedtak.

Løsningen skaper en mer åpen forvaltning og god publikumsdialog gjennom tilrettelegging av selvbetjeningsløsninger. Elektroniske skjemaer mottas, arkiveres, tolkes og det kan initieres automatisk saksbehandling uten manuelle operasjoner. Informasjon kan tilgjengeliggjøres direkte via sikre webservices og avskjermes etter behov. Med offentlig journal kan postlister, saksjournaler, møtedokumenter og vedtak enkelt publiseres og søkes opp på nettet.

Public 360° er ikke vurdert av noen kunder.

Send inn en anmeldelse

Synspunktene og meningene som legges inn og uttrykkes her, tilhører ikke Microsoft.