Waarom wordt mijn profiel niet weergegeven op Pinpoint?

Algemene problemen oplossen die publicatie kunnen belemmeren


Als u lid wordt van het Microsoft Partner Network (MPN), wordt u gevraagd een bedrijfsoverzicht te maken waarin u de expertise van uw organisatie beschrijft. Deze informatie wordt normaal gesproken binnen drie werkdagen naar het Pinpoint-dashboard gemigreerd. Daarna kunt u zich met de aanmeldgegevens van uw Microsoft-account (voorheen Windows Live ID) aanmelden bij het Pinpoint-dashboard om de status van uw bedrijfsoverzicht te controleren. Als uw overzicht niet voldoet aan de richtlijnen voor Pinpoint-profielen, kunt u hierin de vereiste wijzigingen aanbrengen aan de hand van de volgende instructies. Verderop op deze pagina vindt u nog meer problemen die de publicatie kunnen belemmeren.

Uw bedrijfsoverzicht voldoet niet aan de richtlijnen voor een Pinpoint-profiel.

Veel bedrijven geven onvolledige gegevens of incomplete/ongeldige bedrijfs-URL's op wanneer ze zich inschrijven bij het MPN. Het overzicht wordt dan niet goedgekeurd voor publicatie op Pinpoint. Nadat u zich bij het MPN hebt ingeschreven, kunt u na drie dagen de status van uw overzicht controleren. Dit doet u als volgt:

 1. Meld u aan bij het Pinpoint-dashboard met de aanmeldgegevens van uw Microsoft-account.
 2. U wordt gevraagd het aanmeldingsformulier voor nieuwe gebruikers van Microsoft Pinpoint volledig in te vullen. Vul het formulier in en selecteer Aanmelden onder aan de pagina.
 3. Klik op de koppeling Profielen toevoegen of bewerken.

  Opmerking:
  Als deze koppeling niet wordt weergegeven aan de linkerkant van uw dashboardpagina, moet u zich bij het Microsoft Partner Network aanmelden om dit probleem op te lossen. Zie verderop.*
 4. Ga naar het tabblad Bedrijfsoverzicht. Als in een melding van het Pinpoint-team wordt aangegeven dat wijzigingen vereist zijn, klikt u op de knop Wijzigingen aanbrengen en volgt u de aanwijzingen om uw profiel zo aan te passen dat het voldoet aan de richtlijnen voor een Pinpoint-profiel. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u wordt gevraagd onvolledige of onjuiste bedrijfsgegevens te corrigeren of een geldige bedrijfswebsite op te geven.

  Als de knop Wijzigingen aanbrengen niet wordt weergegeven, kiest u Details bewerken in de vervolgkeuzelijst -Acties-. Pas uw profiel aan zodat dit voldoet aan de richtlijnen voor een Pinpoint-profiel. Zorg ervoor dat uw bedrijfsoverzicht volledig is en dat uw bedrijfs-URL en eventuele koppelingen naar aanvullende gegevens juist zijn en werken.

  U kunt nu ook vermeldingen van applicaties en services toevoegen.
 5. Klik op Indienen voor goedkeuring onder aan de pagina.

*Problemen oplossen via het Microsoft Partner Network:

 1. Meld u aan bij het Microsoft Partner Network.
 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Bedrijfsinformatie in de bovenste navigatiebalk de optie Organisatieprofiel beheren.
 3. Schuif omlaag naar het gedeelte Beschrijving organisatie/bedrijfsoverzicht.
 4. Pas uw bedrijfsoverzicht aan zodat dit voldoet aan de richtlijnen voor een Pinpoint-profiel.
 5. Volg de instructies voor het indienen van uw aangepaste bedrijfsoverzicht.

Uw Microsoft-account is niet gekoppeld aan uw lidmaatschap van het Microsoft Partner Network.

 1. Volg de stappen die zijn beschreven in het Microsoft Partner Network.
 2. Het kan maximaal drie dagen duren voordat de koppeling in Pinpoint is geregistreerd.
 3. Als u zich met de aanmeldgegevens van uw Microsoft-account aanmeldt bij het Pinpoint-dashboard, vult u het aanmeldingsformulier voor nieuwe gebruikers van Pinpoint in en klikt u op Aanmelden onder aan de pagina.

U hebt tijdens de registratie bij het Microsoft Partner Network niet gekozen voor vermelding in Microsoft-lijsten.

 1. Meld u aan bij het Microsoft Partner Network.
 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Bedrijfsinformatie in de bovenste navigatiebalk de optie Organisatieprofiel beheren.
 3. Schuif omlaag naar het gedeelte Beschrijving organisatie/bedrijfsoverzicht.
 4. Klik op 'Ja, mijn organisatie vermelden in partnerlijsten van Microsoft'.

Uw Microsoft Partner Network-lidmaatschap is verlopen.

 1. Meld u aan bij het Microsoft Partner Network.
 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Lidmaatschapstatus boven aan de pagina de optie Membership Center.
 3. Volg de instructies voor het vernieuwen van uw lidmaatschap.

Uw profiel werd eerder gepubliceerd op Pinpoint, maar wordt momenteel niet weergegeven.

Dit kan twee redenen hebben.

Uw Microsoft Partner Network-lidmaatschap is verlopen.

 1. Meld u aan bij het Microsoft Partner Network.
 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Lidmaatschapstatus boven aan de pagina de optie Membership Center.
 3. Volg de instructies voor het vernieuwen van uw lidmaatschap.

U hebt onlangs wijzigingen aangebracht in uw profiel en die wijzigingen zijn nog niet gepubliceerd.

 1. Neem de richtlijnen voor een Pinpoint-profiel door. Het kan zijn dat uw wijzigingen niet voldoen aan de richtlijnen voor publicatie.
 2. Meld u aan bij het Pinpoint-dashboard en controleer de status van het gedeelte van uw profiel dat u hebt aangepast (Bedrijfsoverzicht of Vermeldingen van applicaties of services).
 3. Wijzig uw profiel om te voldoen aan de richtlijnen.
 4. Klik op Indienen.

Wanneer u klaar bent


Het kan maximaal vijftien werkdagen duren voordat nieuwe gegevens op de Pinpoint-livesite worden gepubliceerd. (Opmerking: De publicatietijd kan per land verschillen.) Zodra uw nieuwe gegevens zijn gepubliceerd, kunt u zich bij het dashboard aanmelden om uw bedrijfsoverzicht te bewerken en om vermeldingen van applicaties en professionele services toe te voegen of te bewerken.


Nog vragen? Neem contact met ons op.


Terugkeren naar het Pinpoint Partner Center.