Profielrichtlijnen Microsoft Pinpoint en Marktplaatsen

Richtlijnen en vereisten om te worden vermeld

Met een profiel op basis waarvan klanten exact kunnen vaststellen wat uw expertise is en hoe uw softwareapplicaties en professionele services voorzien in hun specifieke bedrijfsbehoeften, vergroot u uw mogelijkheden om klanten aan u te binden aanzienlijk.

Volg de onderstaande richtlijnen om een overtuigend bedrijfsoverzicht en aantrekkelijke vermeldingen van applicaties of professionele services te maken en te voldoen aan de vereisten voor kwaliteit, opmaak en vermeldingen in andere landen.

Voordat u begint: Controleer of uw vermeldingen voldoen aan de door Pinpoint gedefinieerde criteria voor softwareapplicaties en professionele services en of uw bedrijf een URL voor een publiekelijk toegankelijke website heeft.

Aanmaken en Wijzigen van uw Profiel

Schrijf uw bedrijfsoverzicht in drie stappen

Gebruik de volgende aanwijzingen in de gegeven volgorde om uw bedrijfsoverzicht samen te stellen. De door u verstrekte informatie moet actueel zijn. Tip: Klanten willen weten wat u kunt doen om het succes van hun bedrijf te bevorderen. Ze willen weten wat u precies kunt leveren, niet wat uw visie of missie is.

 1. Vermeld de expertise van uw bedrijf
  [Voorbeeld: ABC Enterprises verzorgt trainingen op locatie en via internet…]
 2. Leg het voordeel uit van wat u te bieden hebt of het probleem dat u de klant helpt op te lossen.
  [Voorbeeld: Wij leren uw werknemers praktische vaardigheden aan waardoor zij direct productiever gaan werken en de kosten dalen.]
 3. Vermeld de professionele services en softwareapplicaties die u wilt aanprijzen. Gebruik opsommingstekens om de verschillende items te scheiden.
 4. Vereisten:

  • Moet uit minimaal twintig woorden en maximaal 250 woorden bestaan. Voor de meeste talen, waaronder Engels, is het maximale aantal tekens 1800. Voor talen als Russisch, Duits, Fins en andere, waarin woorden gemiddeld een groter aantal tekens bevatten, is het maximale aantal tekens 2500. Gebruik bij twijfel minder woorden.
  • Beschrijft uw kwalificaties en expertise, of die van uw bedrijf.
  • Moet de wettelijke bedrijfsnaam gebruiken.
  • Moet geen citaten, URL's of contactgegevens bevatten, zoals het fysieke adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van uw bedrijf.
  • Mag niet bij naam refereren aan een andere Microsoft partner, tenzij het een dochteronderneming is of op een of andere manier verbonden aan uw bedrijf, of u heeft een actuele overeenkomst met het betreffende bedrijf om in partnerschap te handelen en/of elkaar aan te prijzen voor gezamenlijke projecten.

   Tenzij u werkovereenkomsten hebt met andere Microsoft-partners, kan het verwijzen naar andere partnerbedrijven in uw profiel de zoekresultaten voor uw bedrijf scheeftrekken en verwarring veroorzaken bij klanten die partners zoeken met bepaalde expertisegebieden. Als u vermeldt dat uw bedrijf samenwerkt met een ander partnerbedrijf of dit in het verleden heeft gedaan, moet u hiervoor toestemming vragen aan het andere bedrijf.

Belangrijke opmerking: De bedrijfsnaam die u vermeldt in Pinpoint moet de wettelijke bedrijfsnaam zijn die geregistreerd staat en gelicenseerd is om zaken te doen in uw regio. Uw bedrijfsnaam mag geen producten van Microsoft omvatten.

 

Schrijf uw lijst van applicaties en professionele services in twee stappen

Nadat u uw bedrijfsoverzicht hebt geschreven, kunt u vermeldingen opstellen voor de applicaties en/of services die u levert.

 1. Geef uw softwareapplicatie of professionele service een naam.
  Houd het kort. Gebruik eenvoudige, directe taal. De door u verstrekte informatie moet actueel zijn.

  Vereisten:
  • Moet uit minimaal één woord en maximaal tien woorden bestaan. Voor de meeste talen, waaronder Engels, is het maximale aantal tekens 70. Voor talen als Russisch, Duits, Fins en andere, waarin woorden gemiddeld een groter aantal tekens bevatten, is het maximale aantal tekens 100. Gebruik bij twijfel minder woorden.
  • Mag niet gelijk zijn aan een bestaand Microsoft-product.
  • Als uw service bestaat uit de wederverkoop van een Microsoft-product, moeten de woorden “Verkoop” of “Wederverkoper” zijn opgenomen in de servicenaam. Voorbeeld: Microsoft Dynamics-wederverkoper.
  • Begin elk woord met een hoofdletter. AIs de naam van uw aanbod echter als handelsmerk gedeponeerd, dan moet u de naam precies zo schrijven als deze is gedeponeerd.
  • Als u meerdere branche- of gebruiksspecifieke vermeldingen maakt voor een applicatie of service, moet u elke vermelding behandelen als een uniek aanbod. De naam van elk aanbod moet duidelijk verwijzen naar het geplande gebruik of de geplande branche.

   

 2. Schrijf de vermelding voor de applicatie of professionele service.
  U krijgt een goed leesbaar overzicht als u zich houdt aan de duidelijke en beknopte aanwijzingen volgens onderstaande volgorde.
  • Vermeld wat uw applicatie of service doet en/of voor welk klantprobleem uw applicatie of service een oplossing biedt.
  • Vermeld welke Microsoft-technologieën de basis van deze applicatie of service vormen of door deze applicatie of service worden verbeterd.
  • Som de voordelen van deze applicatie of professionele service op.

  Vereisten:

  • Moet uit minimaal twintig woorden en maximaal 250 woorden bestaan Voor de meeste talen, waaronder Engels, is het maximale aantal tekens 1800. Voor talen als Russisch, Duits, Fins en andere, waarin woorden gemiddeld een groter aantal tekens bevatten, is het maximale aantal tekens 2500. Gebruik bij twijfel minder woorden.
  • U vermeldt wat uw applicatie of service is, beschrijft waarvoor deze dient en geeft drie tot vijf voordelen voor de klant aan.
  • Moet geen citaten, URL's of contactgegevens bevatten, zoals het fysieke adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van uw bedrijf.
  • Als u meerdere branche- of gebruiksspecifieke vermeldingen maakt voor een applicatie of service, moet u elke vermelding behandelen als een uniek aanbod. De beschrijving van elk aanbod moet worden gedifferentieerd en afgestemd met zoekwoorden die specifiek zijn voor het bedoelde gebruik of de bedoelde branche.

Opmerking over het kiezen van categorieën: Wanneer u een vermelding maakt voor uw applicatie of service, kunt u kiezen uit maximaal drie categorieën voor relevante zakelijke behoeften, maximaal drie relevante branches en maximaal vijf Microsoft-producten die met uw producten werken. Hoe specifieker u bent in uw keuze van categorieën en in het beschrijven van de meerwaarde en voordelen van uw applicatie of professionele service voor klanten, hoe beter uw kansen om klanten te werven. Algemene vermeldingen met een groot aantal verwijzingen leveren minder resultaat op.

Vereisten met betrekking tot Kwaliteit en Format

Wanneer u uw profiel maakt of wijzigt en het ter goedkeuring opstuurt, wordt het bekeken door leden van het Pinpoint-team en de teams van de betreffende productspecifieke marktplaatsen. De kwaliteit van het profiel wordt op de volgende punten beoordeeld:

Kwaliteit en toon van de inhoud

 • Schrijf vanuit de eerste persoon: "We hebben expertise op het gebied van....", "Onze services helpen u..."
 • In het bedrijfsoverzicht benadrukt u de vaardigheden en expertise van uw bedrijf.
 • In de applicatie- en servicevermeldingen legt u de nadruk op wat uw aanbod doet en welke voordelen de klant hiervan kan verwachten.
 • Volg de bovenstaande richtlijnen voor het maken en wijzigen van uw profiel zodat u precies weet welke informatie in uw profiel moet worden opgenomen.

Opmaak en grammatica

 • Geen spelfouten en geen fouten in hoofdlettergebruik, interpunctie of grammatica.
 • Neem geen handelsmerksymbolen op voor Microsoft-producten.
 • Gebruik geen vetgedrukte, cursieve of onderstreepte tekst.
 • Gebruik geen tekst met opmaak, maar alleen tekst zonder opmaak.

Grafische bestanden

Koppel bij het toevoegen van uw bedrijfslogo en screenshots voor uw applicatie of service, naar bestanden in GIF of JPEG formaat, in de volgende afmetingen:

 • Bestand met bedrijfslogo: afmetingen in pixels 100 (b) x 100 (h)
 • Screenshot van product of service: afmetingen in pixels 640 (b) x 480 (h)
Land- en Taalvereisten

Zorg ervoor dat uw bedrijfsoverzicht en de applicatie- of servicevermeldingen zijn geschreven in de taal van uw specifieke regio. Zo worden applicaties en professionele services die alleen worden aangeboden in de Verenigde Staten en zijn beschreven in het Engels, opgenomen in de Pinpoint Marketplace van de Verenigde Staten.

Wanneer u uw profiel indient bij een nieuwe marktplaats, moet de taal van de website waarnaar u verwijst overeenkomen met de taal van de marktplaats. Zo moet u, wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk en u uw profiel wilt toevoegen aan de Duitse marktplaats, koppelen naar een Duitse versie van uw website. Kom meer te weten over vermeldingen in een andere taal of een ander land.

Dat is alles. Wat nu?

Een MPN-aanmelding (Microsoft Partner Network) wordt doorgaans binnen drie werkdagen naar het Pinpoint-dashboard gemigreerd. Wanneer uw gegevens zijn gemigreerd naar het Pinpoint-dashboard, kunt u zich aanmelden bij het Pinpoint-dashboard om de status van uw bedrijfsoverzicht te controleren en wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden binnen tien werkdagen weergegeven op de Pinpoint-website. Kom meer te weten over publicatietijden van profielen.

Voor aanvullende richtlijnen met betrekking tot het verzenden en optimaliseren van uw profiel gaat u naar de pagina Uw profiel optimaliseren of leest u de veelgestelde vragen van partners.

Nog vragen? Contact opnemen met het MPN-ondersteuningsteam.

 

Keer terug naar het Pinpoint Partner Center.