Vermeldingen van applicaties en professionele services toevoegen

Uw volledige aanbod tonen


Klanten kunnen u veel eenvoudiger vinden wanneer u al uw gekwalificeerde Microsoft-applicaties en -services vermeldt. Daarnaast maakt u uw oplossingen beschikbaar voor vermelding op de productspecifieke marktplaatsen die door Pinpoint worden ondersteund.


Ga als volgt te werk om vermeldingen toe te voegen:

 1. (Nieuwe partners) Het bedrijfsoverzicht dat u tijdens de MPN-aanmelding (Microsoft Partner Network) hebt ingediend, wordt binnen drie werkdagen weergegeven op het Pinpoint-dashboard.
 2. Open het dashboard. De eerste keer dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd het aanmeldingsformulier voor nieuwe gebruikers van Pinpoint in te vullen.
 3. Voeg vermeldingen toe (op basis van de onderstaande vereisten) en dien deze in ter goedkeuring.
 4. Een nieuwe vermelding wordt binnen vijftien werkdagen weergegeven op de Pinpoint-site. (Opmerking: De publicatietijd kan per land verschillen. Kom meer te weten over publicatietijden van profielen.)

Als u eerder uw Pinpoint-profiel hebt bijgewerkt, volgt u stap 2 tot en met 4.

 

Vereisten

 1. Zorg ervoor dat uw aanbod in aanmerking komt voor vermelding op Pinpoint. Neem de criteria voor de vermelding van applicaties en professionele services door.
 2. Geef de applicatie of professionele service een naam op basis van de richtlijnen voor Pinpoint-profielen:
  • Minimaal één woord en maximaal tien woorden of honderd tekens.
  • Mag niet gelijk zijn aan een bestaand Microsoft-product.
  • Als uw service bestaat uit de wederverkoop van een Microsoft-product, moeten de woorden “Verkoop” of “Wederverkoper” zijn opgenomen in de servicenaam. Voorbeeld: Microsoft Dynamics-wederverkoper.
  • Begin elk woord met een hoofdletter. Is de naam van uw aanbod echter als handelsmerk gedeponeerd, dan moet u de naam precies zo schrijven als deze is gedeponeerd.

Lees de volledige richtlijnen voor Pinpoint-profielen.

Bekijk een voorbeeld van een vermelding.

 

Tips

Hoe duidelijker u uw aanbod presenteert, hoe eenvoudiger klanten kunnen bepalen of ze geïnteresseerd zijn. Hier volgen enkele aanwijzingen.

 1. Gebruik een directe en informele toon. Voorbeelden: “Met onze applicatie kunt u …” “Hiermee lost u het industriespecifieke probleem op voor …”
 2. Gebruik beknopte, relevante trefwoorden en woordgroepen. Om de leesbaarheid en positie in zoekresultaten te verbeteren, kunt u trefwoorden integreren in:
  • De namen van uw applicaties/services. Deze namen moeten klanten iets vertellen over wat de applicatie of service doet. Opmerking: u kunt ALLEEN een naam van een Microsoft-product in uw applicatie of professionele service gebruiken als de naam ook een aanvullende beschrijving of kwalificatie bevat die aangeeft wat uw applicatie of service doet voor klanten of hoe het Microsoft-product hiermee wordt verbeterd.
  • Compatibele producten. Geef specifiek aan welke Microsoft-producten door uw applicatie of professionele service worden verbeterd of ondersteund. (Kies de betreffende Microsoft-producten in het vervolgkeuzemenu in het dashboard wanneer u uw vermeldingen voor applicaties en professionele services invoert.)

  Kom meer te weten over trefwoorden.

 3. Neem de volgende informatie NIET op:
  • Overdreven verklaringen of onrealistische beloften, inclusief hoogdravende of ongefundeerde beweringen over de expertise of marktpositie van uw bedrijf, of uitlatingen over goederen, services of resultaten die u niet kunt of wilt leveren.
  • Vage of algemene verklaringen over de applicatie of service.
  • Marketingtaal of "opvulling". Verschaf alleen op feiten gebaseerde details.
  • Overdreven technische taal. Zorg ervoor dat uw vermelding begrijpelijk is voor iedereen, van administratieve medewerkers tot de eigenaar van het bedrijf.
  • Gedetailleerde omschrijvingen van veelvoorkomende problemen van klanten. Klanten weten al wat hun problemen zijn. Vertel klanten wat u voor ze kunt betekenen. Benadruk de voordelen van het gebruik van uw applicatie of service.
 4. Versnel het goedkeuringsproces door u te houden aan de Richtlijnen voor Pinpoint-profielen.
 5. Houd uw vermeldingen up-to-date. Meld u aan bij het dashboard om verouderde producten te verwijderen en nieuw aanbod in te dienen.
 6. Controleer het verkeer met de analysefuncties die beschikbaar zijn op het dashboard. Op deze manier kunt u gefundeerde beslissingen nemen over het verbeteren van uw vermeldingen.
 7. Wilt u uw zichtbaarheid maximaliseren? Vermeld dezelfde applicatie of professionele service in verschillende vermeldingen die zijn afgestemd op klanten in verschillende branches. U doet dit door elke vermelding als een uniek aanbod te behandelen.
  • De naam van elk aanbod moet duidelijk verwijzen naar het geplande gebruik of de geplande branche.
  • De beschrijving van elk aanbod moet worden gedifferentieerd en afgestemd met zoekwoorden die specifiek zijn voor het bedoelde gebruik of de bedoelde branche.

 

Nu vermeldingen toevoegen.


Terugkeren naar het Pinpoint Partner Center.