Er is geen bedrijfslogo beschikbaar.

Dynamics Groothandel | Trade+ Advanced Packaging Control

van GAC Business Solutions

GAC Business Solutions is de softwarepartner voor bedrijven in de branches productie, groothandel en logistiek. In samenwerking met gespecialiseerde Microsoft ISV's (Independent Software Vendor) heeft GAC een hybride database ontwikkeld, die configureerbaar is voor groothandelsbedrijven, productiebedrijven en alles wat daar tussenin valt. Zo kunnen productiebedrijven het logistieke groothandelsproces verzorgen en een groothandelsbedrijf kan zelf gaan produceren, binnen één en dezelfde database. De klant kan vrij kiezen uit de beschikbare componenten en stelt zo zijn eigen licentie samen. Dankzij de vele standaardfunctionaliteiten wordt de hoeveelheid klantspecifieke aanpassingen tot een minimum beperkt, zodat de implementatietijd korter is. Ook updates naar nieuwere versies verlopen hierdoor sneller en dus goedkoper.

Onderdeel van deze oplossing is de add-on GAC Advanced Packaging Control.

GAC Advanced Packaging Control stelt u in staat om te voldoen aan te voldoen aan de regelgeving rond het Besluit/Regeling beheer elektr(on)ische apparatuur en de Verpakkingenbelasting.

De functionaliteit bestaat uit twee delen: Verwijderingsbijdrage en Verpakkingenregistratie.

Verwijderingsbijdrage
De component Verwijderingsbijdrage is ontstaan als gevolg van de wet “Besluit Verwijdering Wit- en Bruingoed”, die later is opgegaan in het Besluit/regeling beheer elektr(on)ische apparatuur.
In deze wet is vastgelegd dat elektr(on)ische apparatuur op een milieuverantwoorde manier moeten worden ingezameld en verwerkt nadat ze door de gebruiker zijn afgedankt.
Producenten en importeurs hebben een fonds in het leven geroepen waaruit de kosten voor recycling worden betaald. Bij een groot aantal nieuw gekochte apparaten betaalt de consument een extra bedrag, dat bestemd is voor dat fonds. Dit is de zogeheten verwijderingsbijdrage.
De component Verwijderingsbijdrage biedt de mogelijkheid om de verwijderingsbijdrage te registreren en te rapporteren.

Verpakkingenregistratie
In Nederland en andere landen is wetgeving van kracht geworden die de milieubelasting van verpakkingen moet helpen beperken. Ieder individueel bedrijf is verantwoordelijk voor de verpakkingen die toegevoegd worden aan het product, dan wel verpakte producten die geïmporteerd worden.
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval van producten die zij op de markt brengen. In Nederland bestaat de verplichting om aan het ministerie van VROM te melden hoeveel

Dynamics Groothandel | Trade+ Advanced Packaging Control is niet eerder beoordeeld door klanten.

Een beoordeling indienen

De opvattingen en meningen die hier tot uitdrukking worden gebracht, zijn niet die van Microsoft.