Wanneer wordt mijn profiel weergegeven?

De publicatietijd bepalen

Hoe lang het duurt om het profiel te publiceren, is afhankelijk van of u een nieuw MPN-lid (Microsoft Partner Network) of een bestaand MPN-lid met een huidig profiel op Pinpoint bent. Gebruik de onderstaande aanwijzingen om de publicatietijden te bepalen en raadpleeg de pagina Problemen met profielen oplossen als uw profiel niet binnen de aangegeven periode wordt weergegeven.

Nog geen lid van het Microsoft Partner Network? Bezoek het Pinpoint Partner Center als u zich wilt aanmelden en een Pinpoint-profiel voor uw bedrijf wilt maken.

Voor nieuwe MPN-leden

Als nieuw lid van het Microsoft Partner Network kan het drie werkdagen duren voordat uw bedrijfsgegevens van MPN zijn gemigreerd naar het Microsoft Pinpoint-dashboard. Wanneer uw gegevens zijn gemigreerd naar het Pinpoint-dashboard, kunt u zich met uw Windows Live ID bij het Pinpoint-dashboard aanmelden om de status van uw profiel te controleren, wijzigingen aan te brengen in uw bedrijfsgegevens en vermeldingen van softwareapplicaties en services toe te voegen om een volledig profiel voor publicatie naar de Pinpoint-site te maken.

Stappen voor eerste aanmelding bij het Pinpoint-dashboard:

 1. Meld u aan bij het Pinpoint-dashboard met uw Windows Live ID.
 2. U wordt gevraagd het aanmeldingsformulier voor nieuwe gebruikers van Microsoft Pinpoint volledig in te vullen. Vul het formulier in en klik onder aan de pagina op Aanmelden.
 3. Klik op de koppeling Profielen toevoegen of bewerken.

  Opmerking:
  als deze koppeling niet links op de Dashboard-pagina wordt weergegeven, moet u zich bij het Microsoft Partner Network aanmelden voor nader onderzoek. Raadpleeg de instructies op de pagina
  Problemen met profielen oplossen.
 4. Klik op het tabblad Bedrijfsoverzicht. Als in een melding van het Pinpoint-team wordt aangegeven dat wijzigingen vereist zijn, klikt u op de knop Wijzigingen aanbrengen en volgt u de aanwijzingen om uw profiel zo aan te passen dat het voldoet aan de richtlijnen voor een Pinpoint-profiel. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u wordt geadviseerd om onvolledige of onjuiste bedrijfsgegevens of een ongeldige bedrijfswebsite te corrigeren.

  Als de knop Wijzigingen aanbrengen niet wordt weergegeven, kiest u Details bewerken in het vervolgkeuzemenu Acties.
  Pas uw profiel aan om te voldoen aan de Richtlijnen voor een Pinpoint-profiel . Zorg ervoor dat het bedrijfsoverzicht volledig is en dat uw bedrijfs-URL en koppelingen naar overige gegevens kloppen en functioneel zijn. Kom meer te weten over veelvoorkomende problemen die de publicatie op Pinpoint kunnen vertragen.

  U kunt nu ook applicatie- en servicevermeldingen toevoegen.
 5. Klik onder aan de pagina op Indienen voor goedkeuring.

Wanneer u uw profiel hebt ingediend en de nodige wijzigingen hebt aangebracht, wordt het bedrijfsoverzicht binnen tien werkdagen op Pinpoint gepubliceerd. De publicatietijd kan per land verschillen.


Nog vragen?
Neem contact op met de teams van Pinpoint en de marktplaatsen.

Voor partners die al zijn gepubliceerd op Pinpoint

Als u al een profiel op de Pinpoint-website hebt en wijzigingen hebt aangebracht in uw bestaande profiel of nieuwe vermeldingen van applicaties of services hebt toegevoegd, worden de wijzigingen binnen tien werkdagen weergegeven.


Vermeldingen op productmarktplaatsen

Als u via het Pinpoint-dashboard hebt aangegeven dat een vermelding van een applicatie of service moet worden gepubliceerd op een productmarktplaats, wordt de vermelding binnen tien werkdagen na weergave van uw profiel op de Pinpoint-website gepubliceerd op de betreffende site.


Vermelding in een andere taal of een ander land

Als u via het Pinpoint-dashboard hebt aangegeven dat uw bedrijfsoverzicht of een vermelding van een applicatie of service moet worden gepubliceerd in andere talen of landen dan de taal of het land van het hoofdkantoor van uw bedrijf, wordt het profiel of de vermelding binnen tien werkdagen in de nieuwe taal of het nieuwe land gepubliceerd. De publicatietijd kan per land verschillen.

Kom meer te weten over vermeldingen in een andere taal of een ander land.


Als uw applicatie- of servicevermelding volgens u ten onrechte niet wordt weergegeven op Pinpoint of een productmarktplaats, controleert u de status van de vermelding door u aan te melden bij het Pinpoint-dashboard. Daarnaast vindt u op de pagina Problemen met profielen oplossen informatie over het oplossen van problemen die de publicatie kunnen vertragen.


Nog vragen? Neem contact op met de teams van Pinpoint en de productmarktplaatsen.

 

Terugkeren naar het Pinpoint Partner Center.