Uw bedrijfsoverzicht schrijven

Klanten willen weten wat u kunt doen om het succes van hun bedrijf te bevorderen.

Ze willen weten wat u precies kunt leveren-niet wat uw visie of missie is.

 

Voordat u aan de slag gaat:

Lees de volledige richtlijnen voor Pinpoint-profielen.

Bekijk een voorbeeld van een bedrijfsoverzicht.

 

De eerste zinnen van uw bedrijfsoverzicht worden in zoekresultaten weergegeven. Zorg ervoor dat deze duidelijke en feitelijke gegevens bevatten over uw expertise en aandachtsgebieden.

 1. Vermeld de expertise van uw bedrijf.
  • [Voorbeeld: ABC Enterprises verzorgt trainingen op locatie en via internet…]
 2. Leg het voordeel uit van wat u te bieden hebt of het probleem dat u de klant helpt op te lossen.
  • [Voorbeeld: Wij leren uw werknemers praktische vaardigheden aan waardoor zij direct productiever gaan werken en de kosten dalen.]
 3. Vermeld de professionele services en softwareapplicaties die u onder de aandacht van de klant wilt brengen. Gebruik opsommingstekens.

 

Vereisten:

 • Moet uit minimaal twintig woorden en maximaal 250 woorden bestaan Voor de meeste talen, waaronder Engels, is het maximale aantal tekens 1800. Voor talen als Russisch, Duits, Fins en andere, waarin woorden gemiddeld een groter aantal tekens bevatten, is het maximale aantal tekens 2500. Gebruik bij twijfel minder woorden.
 • Beschrijft uw kwalificaties en expertise, of die van uw bedrijf.
 • Moet de wettelijke bedrijfsnaam gebruiken.
 • Moet geen citaten, URL's of contactgegevens bevatten, zoals het fysieke adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van uw bedrijf.
 • Mag niet bij naam refereren aan een andere Microsoft partner, tenzij het een dochteronderneming is of op een of andere manier verbonden aan uw bedrijf, of u heeft een actuele overeenkomst met het betreffende bedrijf om in partnerschap te handelen en/of elkaar aan te prijzen voor gezamenlijke projecten.

Tenzij u werkovereenkomsten hebt met andere Microsoft-partners, kan het verwijzen naar andere partnerbedrijven in uw profiel de zoekresultaten voor uw bedrijf scheeftrekken en verwarring veroorzaken bij klanten die partners zoeken met bepaalde expertisegebieden. Als u vermeldt dat uw bedrijf samenwerkt met een ander partnerbedrijf of dit in het verleden heeft gedaan, moet u hiervoor toestemming vragen aan het andere bedrijf.

Belangrijke opmerking: De bedrijfsnaam die u vermeldt in Pinpoint moet de wettelijke bedrijfsnaam zijn die geregistreerd staat en gelicenseerd is om zaken te doen in uw regio. Uw bedrijfsnaam mag geen producten van Microsoft omvatten.

Land- en Taalvereisten

Zorg ervoor dat uw bedrijfsoverzicht en de applicatie- of servicevermeldingen zijn geschreven in de taal van uw specifieke regio. Zo worden applicaties en professionele services die alleen worden aangeboden in de Verenigde Staten en zijn beschreven in het Engels, opgenomen in de Pinpoint Marketplace van de Verenigde Staten.

Wanneer u uw profiel indient bij een nieuwe marktplaats, moet de taal van de website waarnaar u verwijst overeenkomen met de taal van de marktplaats. Zo moet u, wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk en u uw profiel wilt toevoegen aan de Duitse marktplaats, koppelen naar een Duitse versie van uw website.

Door uw aanbod te vermelden, maakt u het voor klanten veel eenvoudiger u te vinden.  En u zorgt ervoor dat uw oplossingen beschikbaar zijn voor vermelding in marktplaatsen specifiek voor Microsoft-producten.

Integreer de juiste trefwoorden

Het beste wat u kunt doen om uw profiel te optimaliseren voor zoekmachines, is om trefwoorden te integreren in uw bedrijfsoverzicht en vermeldingen van applicaties en services.

"Trefwoorden" zijn de woorden die uw klanten gebruiken om te zoeken naar uw applicaties en services. Dit kunnen actiegerichte woorden en/of woordgroepen zijn of woorden en/of woordgroepen verwant aan producten die het volgende aangeven:

 • De voordelen die uw klant geniet door gebruik te maken van uw applicatie of dienst.
 • De specifieke werkzaamheden of doelen die een klant wil vervullen of bereiken door gebruik te maken van uw applicatie of service.
 • Analyse laat zien dat profielen die woorden bevatten die resoneren met zakelijke klanten en/of overeenkomen met de zakelijke werkzaamheden die ze vervuld willen hebben, het meeste verkeer genereren en hoger in de zoekresultaten naar boven komen.

Bronnen voor trefwoorden:

 • Let op de woordkeuze van uw klanten wanneer ze spreken over hun zakelijke behoeften. Naar alle waarschijnlijkheid gebruiken zij woorden die veel zakelijke klanten gebruiken, zowel verbaal als om te zoeken naar de technologieproducten en -services die u biedt.
 • Gebruik online tools zoals de Bing Keyword Tool van WordStream, Google Insights voor Search en Wordtracker.
 • Kijk op Microsoft-sites voor het product van Microsoft dat wordt verbeterd of ondersteund door uw applicaties en services.

Leidraad voor het plaatsen en de frequentie van trefwoorden:

 • De locatie en de frequentie van trefwoorden in uw profiel moeten realistisch en relevant zijn. Het doel is om een leesbaar profiel te maken dat uw expertise toont en de behoeften van uw klanten aanspreekt. Zoekmachines van Pinpoint en marktplaatsen scannen het volgende op trefwoorden:
  • Bedrijfsnaam: U mag alleen de juridische bedrijfsnaam gebruiken. Gebruik geen namen van producten van Microsoft in uw bedrijfsnaam.
  • Naam van Applicatie of Professionele service: Zorg ervoor dat de namen die u kiest, de klanten vertellen wat het product of de service doet. U kunt ALLEEN een naam van een Microsoft product in uw applicatie of professionele service gebruiken als de naam ook een aanvullende omschrijving of kwalificatie bevat die aangeeft wat uw product of service doet voor de klant of hoe het het product van Microsoft verbetert.
  • Bedrijfsoverzicht, Applicatie- of Servicevermelding: De eerste twee zinnen van uw Bedrijfsoverzicht en Applicatie- of Servicevermelding zijn het meest van belang.
   • Vertel mensen meteen wat uw expertise is.
   • Vermeld exact wat uw applicatie of service doet.
   • Maak hierbij gebruik van beknopte, relevante trefwoorden en zinnen.
  • Naam van de Competentie: De zoekmachines van Pinpoint en de marktplaats koppelen trefwoorden met de naam van de door u verdiende competentie.
  • "Werkt met" producten: vermeld specifiek welke producten van Microsoft worden aangevuld of ondersteund door uw applicatie of professionele service. Zorg ervoor dat u de relevante producten van Microsoft kiest onder 'Werkt met', in het uitvouwmenu in het dashboard.
  • Website URL: Indien uw website URL een woord bevat dat overeenkomt met een keyword dat is ingevoerd in de zoekmachine, zal dit meetellen voor hoe hoog u in de zoekresultaten terecht komt.