Nog niet geclassificeerd
0 sterren

Prijzen

Te koop

Ondersteuning en documentatie

Gerelateerde applicaties en services

Er is geen bedrijfslogo beschikbaar.

Nederland

van Infent

Begrotingsapplicatie voor de zorg

Infenture BudgetPlanner is een begrotingsapplicatie die specifiek is ontwikkeld voor zorginstellingen. Infenture BudgetPlanner biedt uitgebreide mogelijkheden voor begrotingsprocessen met betrekking tot formatie, kosten, opbrengsten en zorg specifieke productie.

Voordelen van Infenture BudgetPlanner:

Efficiënt
•Efficiënt werken (niet meer plakken/kopiëren van Excel sheets)
•Substantiële tijdswinst door geautomatiseerd ophalen en samenbrengen van informatie
•Geeft Planning & Control de mogelijkheid budgetrondes zodanig in te richten dat RVE's en sectoren op afdelings- en kostenplaatsniveau aan de slag kunnen.
•Gecontroleerd aantal invoervelden voor budgethouders
•Toepasbaar op bekostigingssystematiek binnen de sector (AWBZ, DBC’s, WMO, DOT)
•Doorrekenen formatiebegroting op basis van productiebegroting
•Rond rekenen kosten/opbrengsten
•Doorrekenen van opbrengst componenten naar grootboekrekeningen (bijvoorbeeld percentage opbrengst naar baten van de energie grootboekrekening)
•Exportfunctionaliteit (bijvoorbeeld naar financieel- of productiesysteem of Datawarehouse)

Flexibel
•Flexibel in te richten:
◦Financieel (Formatie, Materieel, Opbrengsten, Kapitaalslasten)
◦Productie (ZIN, DBC (Revalidatie, HZ, GGZ), WMO)
•Flexibele rekenregels voor opslag/afroming doormiddel van percentages of vaste waarden:
◦Brutosalaris -> totale loonkosten
◦Bruto opbrengst -> Netto opbrengst
•Flexibele bepaling tarief/bruto salaris:
◦Vanuit historie realisatie
◦Vanuit FWG 3.0
◦Handmatig
◦M.b.v. Rekenregels (bruto salaris vorig jaar + index)
•Meerdere bedrijven/stichtingen binnen 1 applicatie (ook oprollen naar hoogste niveau)
•Meerdere begrotingsrondes mogelijk met correctiebegroting
•Uitgebreide rapportagemogelijkheden
•Centraal en/of gedelegeerd begroten via internetbrowser

Veilig
•Gebruikersautorisatie mogelijk op elk niveau (kostenplaatsen/grootboekrekeningen/producten, etc.)
•Transparante en stuurbare workflow, voortgang en historie
•Loggen van alle mutaties
•Gebruikmakend van een veilige centrale database

Gebruiksvriendelijk
•Budgethouders kunnen beschikken over zowel realisatie- en budgethistorie (jaren) en over de budgetrondes
•De gebruikers houden tijdens het begroten real-time zicht op het rond gerekende resultaat voor hun RVE
•Met meerdere personen tegelijk binnen de applicatie kunnen werken
•Zelfstandig rapporten samenstellen (Web versie van Excel)

Nederland is niet eerder beoordeeld door klanten.

Een beoordeling indienen

De opvattingen en meningen die hier tot uitdrukking worden gebracht, zijn niet die van Microsoft.

Versie

2.1