Neevaluat încă
0 stele

Tarifare

Pentru achiziționare

Asistență și documentare

Nu a fost furnizată nicio siglă de firmă.

EMSYS ERP este un sistem pentru conducere şi gestiune economică din clasa MIS. Acoperă problematica societăţilor comerciale mari, a întreprinderilor mici şi mijlocii, a regiilor autonome,
a instituţiilor bugetare, a unităţilor cu profil complex şi cu structură de grup.

Soluţie integrată şi complet parametrizabilă, este un un nucleu puternic şi în acelaşi timp flexibil din punct de vedere economico-financiar.

EMSYS ERP  rezolvă toate problemele specifice organizaţiilor în conexiune cu mediul de afaceri în care îşi desfăşoară activitatea, oferindu-le un suport decizional pentru maximizarea profitabilităţii
şi eficienţei, asigurarea calităţii actului de conducere pe diferite nivele de interes.

EMSYS ERP permite conectarea şi schimbul de informaţii cu soluţii specializate pentru diverse industrii (Asigurări, Utilităţi, Sector Public, Extracţie ţiţei şi gaze naturale, Transport etc.),
precum şi cu alte sisteme informatice din aceeaşi gamă sau strict specializate. Prin arhitectura sa, EMSYS ERP oferă toate facilităţile necesare unui sistem integrat şi în timp real pentru realizarea obiectivelor oricărei organizaţii, fiind capabil să rezolve
problemele specifice şi să se adapteze cu usurinţă la modificările care apar frecvent în acest domeniu de activitate.

Sistemul este realizat pe o  tehnologie modernă, fapt ce îi conferă o independenţă totală faţă de platformă şi baza de date. Funcţionează atât în intranet, cât şi în internet. Prin tehnologia
utilizată şi prin propria concepţie, asigură o securitate şi o confidenţialitate a informaţiilor.
EMSYS ERP nu a fost examinat de niciun client.

Remitere recenzie

Punctele de vedere și părerile remise și exprimate aici nu aparțin Microsoft.