Nu a fost furnizată nicio siglă de firmă.

InfoCertificate

de CIM
 • Tip aplicație

  Aplicații locale
 • Nevoi de afaceri

  Instruire pentru certificare
 • Funcționează cu

  Microsoft Word 2010, SQL Server 2008 Express Edition, Windows 7 Professional
 • Focalizare domeniu

  General - Se aplică tuturor

InfoCertificate este o aplicaţie destinată furnizorilor de formare profesională usurând activitatea acestora prin gestionarea activitaţii de secretariat. Aplicaţia păstrează evidenţa în format electronic a cursurilor de formare profesională, a candidaţilor, a contractelor de formare profesională, a certificatelor de calificare sau absolvire emise şi a diferitelor registre.

Completarea automată a diplomelor şi a suplimentelor se realizează automat, putând lista mai multe diplome o data. Formatul diplomei se alege uşor din secţiunea de parametrii a aplicaţiei, astfel că schimbarea formatului unei diplome poate fi uşor gestionat.

Contractele de formare profesională sunt generate automat, se utilizează ca model de pornire standardul acceptat de CNFPA. Există posibilitatea de întocmire de contracte de formare profesională unde beneficiarul este reprezentat de o persoană juridică.

Unul din avantajele aplicaţiei este acela ca permite adaptarea şi personalizarea situaţiilor emise în funcţie de necesităţile utilizatorului. Rapoartele sunt generate utilizand aplicaţiile Microsoft Word şi Microsoft Excel. Acest lucru permite utilizatorului să intervina asupra lor putandu-le modifica şi adapta în funcţie de cerinţe. Un alt avantaj îl constituie şi posibilitatea de creare a noi situaţii utilizînd ca şablon unul din documentele existente.

Pe lângă situaţiile cerute de CNFPA există posibilitatea de a emite situaţii cerute de alte instituţii (atestate, centralizatoare, liste, etc.). În secţiunea de câmpuri suplimentare putem adăuga atribute noi ce permit apoi completarea cu valori în secţiunea de introducere a candidaţilor.

Lista facilităţilor oferite de program

Gestionarea programelor de formare profesională.
Gestionarea candidaţilor înscrişi la programele de formare profesională, a contractelor de formare profesională şi a certificatelor eliberate.
Gestionarea contractelor de formare profesională încheiate cu diverse firme.
Evidenţa încasărilor taxelor de şcolarizare.
Gestionarea registrelor de evidenţă în format electronic (Registrul Matricol, Registrul de Certificate, Registrul de Contracte şi Registrul de Eliberare Certificate).
Tipărirea automată pe tipizate a contractelor de formare profesională, a certificatelor de calificare sau absolvire şi a suplimentului descriptiv.
Crearea, personalizarea şi listarea pe tipizate a diferitelor atestate precum şi a situţiilor necesare privind eliberare acestora.
ETC

InfoCertificate nu a fost examinat de niciun client.

Remitere recenzie

Punctele de vedere și părerile remise și exprimate aici nu aparțin Microsoft.