Neevaluat încă
0 stele

Tarifare

Pentru achiziționare
Essentials Systems SRL

Intema Document Management

de Essentials Systems SRL

Soluția dezvoltată de noi este capabilă să acopere următoarele cerințe funcționale esențiale:

- Tratarea informației într-o manieră abstractă, folosind entități definite de utilizator cu atribute specifice având posibilitatea de a defini relații între ele;
- Construirea unui mecanism în vederea definirii diferitelor structuri ale informațiilor care pot fi înserate în mod manual sau automat prin integrarea cu alte sisteme;
- Colectarea eficientă a informațiilor din sistemele externe;
- Construirea unui mecanism în vederea identificării automate a entităților duplicate și stabilirea de legături între informațiile asociate acestora;
- Construirea unui mecanism în vederea definirii regulilor de business necesare în identificarea automată a duplicatelor cât și a oricăror alte relații cu diferite scopuri de business;
- Construirea unui mecanism pentru căutarea în bază de date folosind diferite filtre și criterii de analiză;
- Construirea mecanismelor necesare analizei în rețea, precum și calcularea de indicatori prin intermediul acestor analize;
- Construirea mecanismelor necesare extragerii datelor statistice și construirii rapoartelor în baza cunoștințelor cât și construirea analizelor de trend;
- Folosirea unei arhitecturi modulare în vederea atingerii într-o manieră eficientă a scalabilității, conceputului de „high availability” sau unui grad înalt de siguranță;
- Construirea mecanismelor de „data mining” ce pot fi folosite în cadrul clasificărilor sau a descoperirii diferitelor corelații;
- Administrarea conturilor de utilizator, a grupurilor, rolurilor, permisiunilor și drepturilor de acces, incluzând și integrarea cu controlere de domeniu și/sau cu diferite aplicații externe;
- Gestionarea colecțiilor de date cu multiple atribute, ierarhii și dependențe între diferite valori date;
- Gestionarea de multiple versiuni cu colecții de date și capacitatea de a valida introducerea datelor în funcție de nomenclatoare;
- Asigurarea securității datelor;
- Acces restricționat și auditat la informații;
- Prezentarea datelor sub formă de analiză a€“ rapoartelor configurabile, diagrame, KPI;
- Definirea de rapoarte ad-hoc.

Sistemul de management al informației poate fi expandat cu specificații de document management sub forma componentelor add-on. Aceste funcționalități includ:

- Modelarea procesului de business;
- Management al fluxurilor;
- Management de sarcini;

Intema Document Management nu a fost examinat de niciun client.

Remitere recenzie

Punctele de vedere și părerile remise și exprimate aici nu aparțin Microsoft.

Versiune

1.65