Neevaluat încă
0 stele

Tarifare

Pentru achiziționare

Asistență și documentare

Nu a fost furnizată nicio siglă de firmă.

Platforma E-Learning

de Global Microtech

Platforma E-Learning asistă şi facilitează învăţământul la distanţă. Bazată în totalitate pe tehnologii MICROSOFT platforma este un mediu colaborativ, deschis, parametrizabil care
asigură desfăşurarea procesului de  învăţământ  la distanţă în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Astfel, platforma  poate fi utilizată în orice instituţie educaţională din România asigurănd integrarea 
activităţilor didactice şi a activităţilor administrative într-o singură aplicaţie facilitănd şi optimizând totodată comunicarea bidirecţională profesori-studenţi, profesori-profesori, studenţi-studenţi.


Activităţile sunt organizate la nivel de materie de studiu şi grupă (subgrupă) de studenţi, 
integrarea fiind la nivel de ani de studiu, specializări, facultăţi, universitate. Accesul la informaţie este securizat definindu-se drepturi pentru Profesori, Tutori, Studenţi , Secretariat. Administrarea se efectuează centralizat reducăndu-se astfel
semnificativ costurile de mentenanţă.
Platforma E-Learning nu a fost examinat de niciun client.

Remitere recenzie

Punctele de vedere și părerile remise și exprimate aici nu aparțin Microsoft.

Versiune

4.0