Neevaluat încă
0 stele

Tarifare

Pentru achiziționare

Asistență și documentare

Nu a fost furnizată nicio siglă de firmă.

ATLAS vet LIMS

de Gama IT





Sistemul informatic integrat ATLAS vet LIMS este destinat managementului complet al activităţiilor din laboratorele sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, acesta reprezentând
un element esenţial în calitatea actului analitic şi prelucrarea informatiilor de laborator.






Utilizarea celor mai moderne tehnologii şi platforme pentru achiziţia, stocarea, procesarea, prezentarea şi comunicarea datelor, fac din sistemul informatic ATLAS vet LIMS un instrument puternic şi flexibil de management, oferind
instituţiei dumneavoastră posibilitatea de interconectare între puncte diferite de lucru si instituţii similare judeţene sau de nivel naţional.






Prin facilităţile de prelucrare a datelor în timp real şi suportul informaţional necesar în luarea deciziilor, implementarea sistemului informatic ATLAS vet LIMS va conduce la o maximă eficientizare a activităţii analitice şi manageriale.






Sistemul ATLAS vet LIMS acoperă procesele de lucru din cadrul LSVSA, de la înregistrarea cererilor de analize, recepţia şi subesantionarea probelor, alocarea activitatilor in laborator si până la eliberarea buletinelor de analiză
şi generarea rapoartelor specifice.




 




ATLAS vet LIMS nu a fost examinat de niciun client.

Remitere recenzie

Punctele de vedere și părerile remise și exprimate aici nu aparțin Microsoft.