Soft Expert

Manager Financiar

de Soft Expert

Manager Financiar este o aplicaţie ce se adresează entităţilor medii şi mari, concepută şi dezvoltată cu ajutorul celor mai noi tehnologii şi instrumente informatice.

Este un sistem integrat de contabilitate şi gestiune, cu care se pot planifica activităţile din cadrul organizaţiei, în vederea gestiunii eficiente a tuturor resurselor: materiale, furnizori, clienţi, produse şi servicii, locaţii, gestiuni, trezorerie etc.

El vă oferă soluţii complete şi complexe pentru un ciclu operaţional complet, începând de la elaborarea unei comenzi şi terminând cu analiza datelor.

Programul a fost conceput şi dezvoltat în vederea rezolvării problemelor specifice mediului economic românesc.

Manager Financiar este un produs performant care pune la dispoziţia utilizatorilor cele mai noi concepte economico-financiare, oferind un mediu de lucru modern, adaptat cerinţelor internaţionale

Arhitectura sistemului este de tip client-server, bazată pe tehnologia Microsoft. Logica de business este păstrată în obiecte COM şi/sau proceduri stocate, interfaţa este de tipul Win32 compatibilă Windows 9X/Me/NT/2000/XP/7 cu posibilitatea de extindere pe interfeţe browser (IE 4+, Netscape 4+). Baza de date este susţinută de Microsoft SQL Server 2000/2008, cu posibilitatea implementării OLAP Services pentru analiză şi suport decizional. Transferul datelor între punctele de lucru distribuite se poate face cu ajutorul mecanismelor de replicare din SQL Server.

Manager Financiar nu a fost examinat de niciun client.

Remitere recenzie

Punctele de vedere și părerile remise și exprimate aici nu aparțin Microsoft.

Versiune

5.0

Data lansării

01.09.2003