Net Brinel SA

Soluții integrate pentru IMM-uri- Nav Express

de Net Brinel SA

Microsoft Dynamics Nav™ Express este o aplicație ce are la bază tehnologia Microsoft, adaptată de către BRINEL la cerințele specifice ale IMM-urilor din România.

Microsoft Dynamics™ NAV Express este conceput pentru a spori eficienţa proceselor de lucru, pentru a îmbunătăţi comunicarea şi managementul financiar din cadrul IMM-urilor. Soluţia permite instalarea, parametrizarea, migrarea soldurilor şi instruirea în doar 24 de zile, ceea ce asigură maximizarea recuperării investiţiei (ROI) prin reducerea costurilor proiectului şi creşterea eficienţei personalului. Microsoft Dynamics™ NAV Express facilitează printre altele îmbuntăţirea vitezei de încasare, creşterea vitezei de rotaţie a stocului şi pune la dispoziţia utilizatorilor date actualizate în timp real.
Modulele personalizate și pre- parametrizate în cadrul soluției, care acoperă zonele critice ale afacerii, sunt: financiar, contabilitate, mijloace fixe, cumpărări, stocuri, raportare, CRM și prețuri

Soluții integrate pentru IMM-uri- Nav Express nu a fost examinat de niciun client.

Remitere recenzie

Punctele de vedere și părerile remise și exprimate aici nu aparțin Microsoft.