Informácie o lokalite Microsoft Pinpoint

Lokalita Pinpoint pomáha firemným zákazníkom vyhľadávať odborníkov na technológie, softvérové aplikácie a profesionálne služby, ktoré riešia konkrétne obchodné problémy a podporujú dlhodobé ciele.

Lokalita Pinpoint zároveň pomáha vývojárom a poskytovateľom technologických služieb dostať aplikácie a profesionálne služby k zákazníkom, ktorí tieto aplikácie a služby potrebujú.

Bez ohľadu na to, či odbornú pomoc hľadáte alebo ponúkate, lokalita Pinpoint vám pomôže vytvárať obchodné príležitosti, ktoré sa budú podieľať na vašom úspechu.

Produktové lokality Marketplace využívajúce technológiu Pinpoint

Platforma Pinpoint v súčasnosti obsluhuje niekoľko lokalít Marketplace spoločnosti Microsoft pre konkrétne produkty, ktoré vám poskytujú komplexnejší prehľad partnerov spoločnosti Microsoft. Títo partneri majú odborné znalosti týkajúce sa konkrétnych produktov a skupín produktov spoločnosti Microsoft a môžu najlepšie riešiť vaše obchodné problémy a podporovať dlhodobé ciele. Môžete vyhľadávať podľa produktu, obchodného problému alebo umiestnenia. Pomocou filtrov môžete spresniť vyhľadávanie tak, aby ste našli presne to, čo potrebujete. Vďaka zoznamom, ktoré slúžia miestne aj celosvetovo, je vyhľadanie toho správneho odborníka, aplikácie alebo služby jednoduchšie než kedykoľvek predtým.

Lokalita Marketplace pomáha tiež vývojárom a poskytovateľom služieb dostať aplikácie a profesionálne služby k zákazníkom, ktorí tieto aplikácie a služby potrebujú.

Na lokalite Microsoft Pinpoint budú tiež uvedení partneri spoločnosti Microsoft, ktorí si vytvoria svoj profil na ľubovoľnej lokalite Marketplace využívajúcej technológiu Pinpoint.

Lokalita Pinpoint pracuje za vás

Ak ste zákazník:

  • Vyhľadávajte podľa spoločnosti, softvérovej aplikácie alebo profesionálnej služby.
  • Odosielajte hodnotenia a recenzie spoločností, aplikácií a služieb.
  • Pozrite sa, ako vám kompetencie spoločnosti Microsoft môžu pomôcť nájsť toho správneho odborníka na IT.

Ak ste partner spoločnosti Microsoft:

Microsoft Pinpoint je služba, ktorá má pomáhať našim firemným zákazníkom, a nie je určená na individuálne použitie jednotlivými koncovými používateľmi. Spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť za softvér, riešenia, služby a školenia tretích strán uvedené na tejto lokalite. Akékoľvek odkazy na „certifikovaných“ partnerov sa vzťahujú na stav partnerov v programe Microsoft Partner Network. Spoločnosť Microsoft necertifikuje ani neschvaľuje žiadne softvérové aplikácie tretích strán. Vy sami nesiete výhradnú zodpovednosť za výber, hodnotenie a rozhodnutie, či je konkrétna ponuka akejkoľvek tretej strany uvedená na tejto lokalite vhodná na vaše účely, pričom využívanie takýchto ponúk bude podliehať výhradne podmienkam dohodnutým medzi vami a stranou, ktorá softvér, riešenie, službu alebo školenie ponúka.