Vytvorenie záznamu aplikácie alebo služby

Po vytvorení prehľadu spoločnosti ste pripravení vytvoriť záznamy pre svoje aplikácie alebo služby.

 

1. Pomenujte softvérovú aplikáciu alebo profesionálnu službu.

Názov by mal byť krátky. Používajte jednoduchý a jednoznačný štýl. Zadávané informácie musia byť aktuálne.

Požiadavky:

 • Minimálne jedno slovo a maximálne 10 slov. V prípade väčšiny jazykov vrátane angličtiny použite maximálne 70 znakov. V prípade jazykov, ako je napríklad ruština, nemčina, fínčina a iné, v ktorých slová bežne obsahujú viac znakov, použite maximálne 100 znakov. V prípade pochybností použite radšej menej slov.
 • Nemôže byť rovnaký ako existujúci produkt spoločnosti Microsoft.
 • Ak vaša služba predáva produkt spoločnosti Microsoft, názov služby musí obsahovať slovo Sales (Predaj) alebo Reseller (Predajca). Príklad: Microsoft Dynamics Reseller.
 • Prvé písmeno jednotlivých slov píšte veľké. Ak však názov ponuky tvorí určitú značku, uveďte názov presne tak, ako ho uvádza značka.
 • Ak vytvárate záznamy špecifické pre viaceré odvetvia alebo použitia pre aplikáciu či službu, s každým záznamom zaobchádzajte ako s jedinečnou ponukou. Názov každej ponuky musí zreteľne poukazovať na zamýšľané použitie alebo odvetvie.

 

2. Napíšte záznam aplikácií alebo profesionálnych služieb.

Vhodný záznam vytvoríte pomocou jasných a stručných odpovedí na nasledujúce otázky v uvedenom poradí.

 • Uveďte, na čo slúži vaša aplikácia alebo služba a aký problém zákazníka vyrieši.
 • Uveďte, aké technológie spoločnosti Microsoft daná aplikácia alebo služba vylepšuje alebo na akých je založená.
 • Uveďte výhody, ktoré táto aplikácia alebo služba prináša, v odrážkovom zozname.

Požiadavky:

 • Minimálne 20 slov a maximálne 250 slov. V prípade väčšiny jazykov vrátane angličtiny použite maximálne 1800 znakov. V prípade jazykov, ako je napríklad ruština, nemčina, fínčina a iné, v ktorých slová bežne obsahujú viac znakov, použite maximálne 2500 znakov. V prípade pochybností použite radšej menej slov.
 • Musí uvádzať, aká je vaša aplikácia alebo služba, na čo slúži a akých 3 až 5 výhod prináša zákazníkom.
 • Nesmie obsahovať úvodzovky, adresy URL ani kontaktné údaje, ako sú adresa spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Ak vytvárate záznamy špecifické pre viaceré odvetvia alebo použitia pre aplikáciu či službu, s každým záznamom zaobchádzajte ako s jedinečnou ponukou. Opisy jednotlivých ponúk musia byť odlišné a zacielené prostredníctvom kľúčových slov špecifických pre zamýšľané použitie alebo odvetvie.

Kroky na vytvorenie

Vhodný záznam vytvoríte pomocou jasných a stručných odpovedí na nasledujúce otázky v uvedenom poradí.

 • Uveďte, na čo slúži vaša aplikácia alebo služba a aký problém zákazníka vyrieši.
 • Uveďte, aké technológie spoločnosti Microsoft daná aplikácia alebo služba vylepšuje alebo na akých je založená.
 • Uveďte výhody, ktoré táto aplikácia alebo služba prináša, v odrážkovom zozname.


Požiadavky:

 • Minimálne 20 slov a maximálne 250 slov. V prípade väčšiny jazykov vrátane angličtiny použite maximálne 1800 znakov. V prípade jazykov, ako je napríklad ruština, nemčina, fínčina a iné, v ktorých slová bežne obsahujú viac znakov, použite maximálne 2500 znakov. V prípade pochybností použite radšej menej slov.
 • Musí uvádzať, aká je vaša aplikácia alebo služba, na čo slúži a akých 3 až 5 výhod prináša zákazníkom.
 • Nesmie obsahovať úvodzovky, adresy URL ani kontaktné údaje, ako sú adresa spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Ak vytvárate záznamy špecifické pre viaceré odvetvia alebo použitia pre aplikáciu či službu, s každým záznamom zaobchádzajte ako s jedinečnou ponukou. Opisy jednotlivých ponúk musia byť odlišné a zacielené prostredníctvom kľúčových slov špecifických pre zamýšľané použitie alebo odvetvie.
.