Výber správneho odborníka na IT, aplikácie alebo služby pre vašu firmu

Pomoc v podobe programu MPN a kompetencií partnerov spoločnosti Microsoft

Teraz možno oveľa jednoduchšie identifikovať dôveryhodných partnerov spoločnosti Microsoft – tých odborníkov na IT, ktorí dokážu poskytovať inovatívne a osvedčené riešenia postavené na technológiách spoločnosti Microsoft na podporu vášho podnikania a získanie konkurenčnej výhody.

Pri vyhľadávaní softvérových aplikácií, profesionálnych služieb alebo konzultantov v oblasti technológií na lokalite Microsoft Pinpoint hľadajte v profiloch spoločností a v zoznamoch aplikácií a služieb informácie o osvedčeniach certifikácie a kompetencie Microsoft Partner Network (MPN).

Spoločnosti partnerov Microsoft toto osvedčenie získali prostredníctvom prísneho programu certifikácie partnerov Microsoft Partner Network. Je to záruka, že partner spoločnosti Microsoft splnil špecifické kritériá umožňujúce zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť aplikácií alebo služieb, ktoré ponúka.

Úrovne kompetencií a certifikácie: Čo znamenajú pri vyhľadávaní

Na lokalite Pinpoint možno pri vyhľadávaní spoločností filtrovať podľa oblastí znalostí softvéru alebo hardvéru, ktoré označujeme ako kompetencie spoločnosti Microsoft. Stačí identifikovať problematickú firemnú oblasť a potom k nej nájsť najvhodnejšiu kompetenciu spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft rozlišuje niekoľko kompetencií partnerov, pričom každá z nich zodpovedá špecifickým požiadavkám firemných zákazníkov na oblasť IT. Pri každej kompetencii môžu partneri dosiahnuť jedno z dvoch označení úrovne znalostí – Silver alebo Gold.

  • Partneri s kompetenciou na úrovni Silver preukázali vysokú úroveň odborných znalostí a špecializované a osvedčené znalosti pre danú technológiu alebo v danej oblasti služieb. Spoločnosť Microsoft si týchto partnerov cení za ich mimoriadne odhodlanie posilňovať vzťahy so zákazníkmi tým, že ponúkajú efektívne a inovatívne firemné riešenia.
  • Partneri s kompetenciou na úrovni Gold preukázali najvyššie a najviac špecializované schopnosti a odhodlanie posilňovať vzťahy so zákazníkmi v určitej oblasti firemných riešení. Spoločnosť Microsoft si týchto partnerov cení za to, že zákazníkom ponúkajú prvotriedne riešenia. Títo partneri prechádzajú prísnym procesom schvaľovania s možnosťou spätnej kontroly.

V programe Microsoft Partner Network sa osvedčenia certifikácie udeľujú aj partnerom s výnimočnými schopnosťami a skúsenosťami v jedinečných oblastiach špecializácie:

Bez ohľadu na to, aké konkrétne obchodné technológie potrebujete, lokalita Microsoft Pinpoint vám uľahčí vyhľadanie toho najvhodnejšieho partnera spoločnosti Microsoft, ktorý vám bude schopný pomôcť.

Kompetencie programu Microsoft Partner Network

Application Development
Partneri s touto kompetenciou majú preukázateľné odborné znalosti v oblasti vývoja inovatívnych aplikácií používajúcich technológie platformy spoločnosti Microsoft vrátane operačných systémov Windows Server a Windows 8, platformy Windows Azure, vývojárskeho systému Microsoft Visual Studio 2012 a nových cloudových a webových podnikových modelov. (Predtým známe ako kompetencie Independent Software Vendor (ISV)/Software, Software Development a Web Development.)
Application Integration
Títo partneri sa špecializujú na integrované riešenia, ktoré prepájajú dôležité obchodné informácie, aby bola vaša organizácia flexibilnejšia. Sú odborníkmi na vytváranie riešení založených na produktoch Microsoft BizTalk Server, Microsoft SQL Server Integration Services a Microsoft .NET.
Application Lifecycle Management
Títo partneri sú odborníkmi na nasadzovanie a poskytovanie školení a konzultačných služieb k softvéru pre vývojový systém Microsoft Visual Studio vrátane produktu Microsoft Visual Studio Ultimate.
Distributor
Partneri s touto kompetenciou sú skúsení profesionáli v oblasti predaja a licencovania. Špecializujú sa na pomoc partnerom spomedzi obchodných zástupcov spoločnosti Microsoft s konfiguráciou aj tých najzložitejších licenčných riešení pre zákazníkov.
Business Intelligence
Títo partneri sú odborníci na poskytovanie riešení, ktoré plnia špecifické požiadavky týkajúce sa vytvárania správ a analýz na všetkých úrovniach podniku a medzi viacerými zariadeniami.
Collaboration and Content
Títo odborníci ponúkajú riešenia na spájanie tímov, zlepšovanie prístupu k informáciám a zvyšovanie produktivity. Ich riešenia využívajú server Microsoft SharePoint, server SQL Server, systém Visual Studio a iné technológie. (Predtým známe ako kompetencie Content Management, Portals and Collaboration a Search.)
Communications
Kompetencia Communications rozpoznáva odborné znalosti partnera pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Microsoft Lync. Kompetencia Silver Communications disponuje možnosťami týkajúcimi sa okamžitých správ či konferenčných hovorov a kompetencia Gold Communications disponuje ešte vyššou odbornosťou v oblasti podnikových hlasových služieb a videoslužieb, integrácie PBX a programu Lync Online. Táto kompetencia bola pôvodne aspektom kompetencie technológií Unified Communications.
Customer Relationship Management
Partneri s touto špecializáciou majú bohaté skúsenosti s vytváraním a nasadzovaním riešení na riadenie podniku založených na produkte Microsoft Dynamics CRM a súvisiacich aplikáciách vrátane balíkov Microsoft Office, systému Microsoft SQL Server a riešenia Microsoft SharePoint Server.
Data Platform
Títo partneri vám môžu pomôcť efektívne spravovať a chrániť kritické systémy a informácie s databázovými riešeniami využívajúcimi softvér Microsoft SQL Server na správu údajov.
Devices and Deployment
Ako poprední poskytovatelia služieb v oblasti predaja, nasadzovania a podpory operačného systému Windows (vrátane systému Windows 8), balíka Microsoft Office, programu Windows Internet Explorer a balíka Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) sa títo odborníci špecializujú aj na zabezpečenie a riadne spravovanie prostredia IT, pričom zároveň poskytujú podporu používateľom so širokým prístupom k zariadeniam. (Predtým známe ako kompetencia Desktop.)
Digital Marketing
Títo partneri sú odborníkmi na vývoj výkonných internetových riešení založených na produkte Microsoft SharePoint 2010 for Internet Sites, technológii Microsoft FAST Search Server a doplnku Microsoft Silverlight pre prehľadávače. Prostredníctvom jednotnej platformy pre intranetové, extranetové a internetové lokality ponúkajú riešenia, ktoré sú mimoriadne funkčné, škálovateľné, flexibilné a zabezpečené.
Enterprise Resource Planning
Partneri s touto kompetenciou vyvíjajú riešenia Microsoft Dynamics na riadenie podniku. Majú znalosti, skúsenosti a prostriedky na nasadenie finančných riešení a riešení na riadenie dodávateľského reťazca, ktoré sú zamerané na podporu vašich najdôležitejších obchodných priorít.
Hosting
Títo odborníci vám môžu pomôcť kompenzovať náklady na údržbu kritických podnikových aplikácií tým, že za vás budú hosťovať služby a aplikácie IT. Spravujú svoje vlastné údajové centrá alebo pôsobia ako predajcovia alebo agentúry služieb hosťovaných spoločnosťou Microsoft.
Identity and Access
Partneri s touto kompetenciou sú odborníkmi na preddefinované riešenia, ktoré vám pomáhajú získavať prístup k firemným údajom a chrániť ich v dátových centrách a cloude, pričom umožňujú zabezpečený prístup z ľubovoľnej lokality a ľubovoľného zariadenia. (Predtým známe ako kompetencia Identity and Security.)
Learning
Partneri s touto špecializáciou získali vedúce postavenie v oblasti poskytovania školiacich programov na softvér a technológie zákazníkom spoločnosti Microsoft. Majú prístup k oficiálnym vzdelávacím produktom a službám spoločnosti Microsoft a ponúkajú kurzy v rôznych formátoch – od školení v učebni vedených inštruktorom až po kurzy online.
Spravovanie a virtualizácia
Kedysi to boli dve osobitné kompetencie. Dnes ide o jednu kompetenciu rozlišujúcu partnerov, ktorí navrhujú, predávajú alebo zavádzajú riešenia na spravovanie alebo virtualizáciu. Títo certifikovaní odborníci využívajú jedinečnú integráciu technológie hypervízora a technológie spravovania od spoločnosti Microsoft a pomáhajú tak zákazníkom zabezpečiť spoľahlivú a hospodárnu technologickú platformu, zlepšovať operácie údajového centra, poskytovať spoľahlivé služby a znižovať náklady.
Messaging
Kompetencia Messaging rozpoznáva odborné znalosti partnera pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Microsoft Exchange Server. Kompetencia Gold Messaging okrem toho zdôrazňuje špecializáciu na archiváciu, zabezpečenie a hlasovú schránku a tiež pomáha zákazníkom pri prechode do virtuálneho priestoru Exchange Online. Táto kompetencia bola pôvodne aspektom kompetencie technológií Unified Communications.
Midmarket Solution Provider
Títo partneri sú odborníkmi v oblasti poskytovania riešení založených na najnovších technológiách, ktoré môžu stredne veľkým firmám pomôcť spĺňať ich jedinečné požiadavky. Veľmi dobre rozumejú procesom stredne veľkých firiem, potrebám z hľadiska ich infraštruktúry a nákladom na budúci rast.
Mobility
Mobilné riešenia sú v dnešnom svete decentralizovaných pracovných síl veľmi dôležité. Partneri s touto kompetenciou sú odborníkmi v oblasti poskytovania inovatívnych mobilných riešení, ktoré možno bez problémov integrovať s vašimi aktuálnymi infraštruktúrami IT a vďaka ktorým možno dosiahnuť efektívnejšiu prevádzku firmy.
OEM
Títo partneri dosiahli vedúcu pozíciu v oblasti návrhu, výroby, montáže alebo predaja kvalitných hardvérových riešení optimalizovaných pre platformu Microsoft.
Project and Portfolio Management
Flexibilný, efektívny a jednoducho použiteľný nástroj na riadenie projektov môže zvýšiť produktivitu práce vo firme a zároveň znížiť prevádzkové náklady. Partneri s touto špecializáciou sú odborníkmi na vývoj a implementáciu robustných riešení EPM (Enterprise Project Management) založených na softvéri Microsoft Project.
Server Platform
Partneri s touto kompetenciou sú odborníkmi na návrh, vytváranie, nasadzovanie a zabezpečovanie podpory operačného systému Windows Server, aplikácií založených na systéme Windows Server a serverovej infraštruktúry Microsoft. Môžu vám pomôcť dosahovať rôzne ciele v oblasti IT – od znižovania nákladov na infraštruktúru až po zlepšenie systému na obnovenie po zlyhaní.
Small Business
Títo odborníci sú kvalifikovaní odporúčať a poskytovať lokálne a cloudové riešenia zamerané na malé podniky a využívajúce systémy Microsoft Windows, Windows Server, Windows Small Business Server a Office 365.
Software Asset Management
Komplexná stratégia správy softvérového majetku vám môže pomôcť výrazne znížiť celkové náklady na vlastníctvo softvéru a zlepšiť prevádzkovú efektivitu. Partneri s touto oblasťou odborných znalostí ponúkajú služby správy softvérového majetku a licencií organizáciám všetkých veľkostí – od malých firiem až po veľké podniky.
Volume Licensing
Získavanie a správa softvérových licencií môže byť zložitý a náročný proces. S cieľom jeho zjednodušenia ponúkajú títo partneri riešenia a služby hromadných licencií spoločnosti Microsoft. Môžu vám pomôcť nielen pri rozhodovaní o licenciách, ale aj zabezpečiť čo najlepšiu návratnosť vašich investícií do IT.

Ďalšie certifikácie partnerov programu Microsoft Partner Network

Partneri Microsoft Cloud Accelerate Partner
Partneri s týmto osvedčením sú odborníkmi v oblasti navrhovania, nasadzovania a prispôsobovania webových produktov a služieb. Osvedčili sa ako špecialisti na poskytovanie pokročilých riešení cloud computingu, pomocou ktorých môžu zákazníkom pomôcť znižovať náklady na prevádzku IT.
CfMD: Obchodné riešenia certifikované pre systém Microsoft Dynamics

Partneri s osvedčením Certified for Microsoft Dynamics boli podrobení testom a preukázali, že spĺňajú najvyššie štandardy spoločnosti Microsoft pre partnerské riešenia vrátane:

  • Softvérový test pre aplikácie – slúži na overenie kompatibility aplikácie so systémom Microsoft Dynamics.
  • Referencie zákazníkov – zabezpečujú, že dané riešenie už bolo opakovane nasadené.
  • Štatút programu Microsoft Partner Network – poskytuje istotu, že spoločnosť poskytovateľa riešenia má skúsenosti, odborné znalosti a prostriedky na nasadenie riešení.
  • Možnosti podpory – jasné vysvetlenie, akým spôsobom bude aplikácia v budúcnosti podporovaná.
  • Postúpenie softvéru – zabezpečuje ochranu vašej technológie v prípade, že poskytovateľ riešenia ukončí svoju podnikateľskú činnosť.