Uvedenie v zozname produktových lokalít Marketplace spoločnosti Microsoft

Oslovte zákazníkov, ktorí potrebujú vašu špecifickú odbornosť

Lokality Marketplace pre konkrétne produkty sú zamerané na firemných zákazníkov, ktorí poznajú produkty spoločnosti Microsoft a majú veľmi presne definované potreby, čo pre vás vytvára predajné a krížové predajné príležitosti. Predtým, ako sa budete môcť zaregistrovať v týchto špeciálnych lokalitách Marketplace, musíte mať publikovaný profil Pinpoint a splniť špecifické kritériá.* Kliknutím na nižšie uvedené odkazy môžete získať ďalšie informácie a zaradiť sa do zoznamu.

Poznámka: Tieto lokality Marketplace nie sú v niektorých oblastiach k dispozícii.

 

Microsoft Dynamics Marketplace

Predstavte svoje aplikácie a služby Microsoft Dynamics, ktoré pomáhajú zákazníkom automatizovať a zjednodušiť procesy v oblasti financií, analytických nástrojov a zásobovania a podporujú ich dlhodobý úspech.

Microsoft Dynamics Marketplace

 

Microsoft Office 365 Marketplace

Ide o lokalitu pre vaše aplikácie a služby, ktoré rozširujú balík produktov Office 365, a tiež pre služby novej generácie na komunikáciu a spoluprácu, ako napríklad systémy Exchange Online, Lync, Office 2010 a SharePoint Online.

 Office 365 Marketplace

 

Microsoft System Center Marketplace

Uveďte svoje integrované a automatizované riešenia riadenia, ktoré pomáhajú zákazníkom zvyšovať produktivitu, optimalizovať infraštruktúru a zároveň znižovať náklady, zlepšovať dostupnosť aplikácií a poskytovanie služieb.

 System Center Marketplace

 

Windows Server Marketplace

Zaraďte sa medzi dôveryhodných profesionálov s logom certifikovaných aplikácií Windows Server. Oslovujte organizácie všetkých veľkostí, ktoré sa chcú pohybovať za hranicami virtualizácie, zjednodušiť správu, optimalizovať aplikácie pre cloudové služby a získať flexibilný prístup k údajom a aplikáciám.

 

Windows Server Marketplace

 

Windows Azure Marketplace

Ak vlastníte alebo publikujete údaje alebo aplikáciu Windows Azure, lokalita Azure Marketplace rozširuje dosah vášho obsahu prostredníctvom globálnych vývojárov spoločnosti Microsoft a komunity pracovníkov využívajúcich informácie.

 

Windows Azure Marketplace

 

 

* Oprávnené aplikácie a služby môžete zaradiť do zoznamu v oblastiach obsluhovaných týmito lokalitami Marketplace, aj keď vaša firma sídli inde. Stačí prejsť na stránku zaradenia do zoznamu pre lokalitu Marketplace, do ktorej sa chcete zaradiť, a potom už len postupovať podľa pokynov na výber najrelevantnejšej krajiny alebo krajín. Budete sa musieť zaradiť do zoznamu v oficiálnom jazyku krajiny alebo krajín, ktoré ste si vybrali, uviesť adresu URL spoločnosti s obsahom napísaným v príslušnom jazyku a mať kontaktnú osobu, ktorá ovláda tento jazyk a môže adekvátne zabezpečovať služby na danom trhu.

Publikovanie každého nového záznamu na stránke produktovej lokality Marketplace môže trvať až 15 pracovných dní. Poznámka: Časy publikovania sa môžu pre jednotlivé krajiny líšiť. Získajte ďalšie informácie o časoch publikovania profilu.

Otázky? Kontaktujte sa s nami.

 

Vráťte sa do Centra pre partnerov lokality Pinpoint.