Prečo sa môj profil nezobrazuje na lokalite Pinpoint?

Riešenie bežných problémov, ktoré môžu pozdržať publikovanie


Po pripojení k sieti Microsoft Partner Network (MPN) budete požiadaní o vytvorenie prehľadu spoločnosti s opisom odbornosti svojej organizácie. Tieto informácie sa za normálnych okolností objavia na tabuli lokality Pinpoint do troch pracovných dní. Po uplynutí tohto času sa môžete prihlásiť na tabuli lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), aby ste si skontrolovali stav prehľadu svojej spoločnosti. Ak prehľad nespĺňa pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint, môžete nevyhnutné zmeny uskutočniť podľa nižšie uvedených pokynov. Ostatné problémy, ktoré môžu pozdržať publikovanie, sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Váš prehľad spoločnosti nespĺňa pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint

Mnoho spoločností odošle pri registrácii v sieti MPN neúplné informácie alebo nesprávne či neplatné adresy URL, preto sa publikovanie ich prehľadov na lokalite Pinpoint neschváli. Po registrácii v sieti MPN a uplynutí troch dní môžete skontrolovať stav svojho prehľadu vykonaním uvedených krokov:

 1. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft.
 2. Zobrazí sa výzva na vyplnenie registračného formulára nového používateľa lokality Microsoft Pinpoint. Vyplňte formulár a vyberte položku Zaregistrovať sa v spodnej časti stránky.
 3. Kliknite na odkaz Pridať alebo upraviť profily.

  Poznámka:
  Ak sa tento odkaz neobjaví na ľavej strane vašej stránky Tabuľa, musíte sa prihlásiť do siete Microsoft Partner Network a vyriešiť tento problém. Pozrite si časť nižšie.*
 4. Vyberte kartu Prehľad spoločnosti. Ak sa zobrazí oznámenie od tímu lokality Pinpoint, že je potrebné vykonať zmeny, kliknite na tlačidlo Vykonať zmeny a postupujte podľa pokynov na upravenie vášho profilu tak, aby spĺňal pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint. Napríklad môže byť potrebné, aby ste opravili neúplné alebo neadekvátne informácie o spoločnosti alebo neplatnú webovú stránku spoločnosti.

  Ak nevidíte tlačidlo Vykonať zmeny, vyberte položku Upraviť podrobnosti v rozbaľovacej ponuke Akcie. Upravte svoj profil, aby spĺňal pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint. Uistite sa, že je váš prehľad spoločnosti úplný a že adresa URL vašej spoločnosti a všetky odkazy na ďalšie informácie sú presné a funkčné.

  Teraz môžete tiež pridať záznamy aplikácií a služieb.
 5. Kliknite na položku Odoslať na schválenie v dolnej časti stránky.

* Riešenie problémov prostredníctvom siete Microsoft Partner Network:

 1. Prihláste sa do siete Microsoft Partner Network.
 2. V rozbaľovacej ponuke Informácie o organizácii na hornom navigačnom paneli vyberte položku Správa profilu organizácie.
 3. Posuňte sa do spodnej časti stránky k časti Popis organizácie/prehľad spoločnosti.
 4. Skontrolujte, či váš prehľad spoločnosti spĺňa pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint.
 5. Postupujte podľa pokynov na odoslanie upraveného prehľadu spoločnosti.

Konto Microsoft nie je priradené k vášmu členstvu v sieti Microsoft Partner Network

 1. Postupujte podľa krokov uvedených v sieti Microsoft Partner Network.
 2. Počkajte tri pracovné dni, kým sa priradenie nezaregistruje na lokalite Pinpoint.
 3. Keď sa prihlásite na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft, vyplňte formulár prihlásenia nového člena lokality Pinpoint a kliknite na položku Registrácia v spodnej časti stránky.

Pri registrácii v sieti Microsoft Partner Network ste nepožiadali o zaradenie do adresárov spoločnosti Microsoft

 1. Prihláste sa do siete Microsoft Partner Network.
 2. V rozbaľovacej ponuke Informácie o organizácii na hornom navigačnom paneli vyberte položku Správa profilu organizácie.
 3. Posuňte sa do spodnej časti stránky k časti Popis organizácie/prehľad spoločnosti.
 4. Kliknite na možnosť Áno, zaradiť moju organizáciu do adresárov partnerov spoločnosti Microsoft.

Platnosť vášho členstva v sieti Microsoft Partner Network uplynula

 1. Prihláste sa do siete Microsoft Partner Network.
 2. V rozbaľovacej ponuke Stav členstva vo vrchnej časti stránky vyberte položku Membership Center.
 3. Postupujte podľa pokynov na obnovenie členstva.

Váš profil bol predtým uverejnený na lokalite Pinpoint, ale momentálne sa nezobrazuje

Takáto situácia môže nastať z dvoch dôvodov.

Platnosť vášho členstva v sieti Microsoft Partner Network mohla uplynúť.

 1. Prihláste sa do siete Microsoft Partner Network.
 2. V rozbaľovacej ponuke Stav členstva vo vrchnej časti stránky vyberte položku Membership Center.
 3. Postupujte podľa pokynov na obnovenie členstva.

Nedávno ste zmenili svoj profil a úpravy nie sú publikované.

 1. Prečítajte si pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint. Dôvodom môže byť, že zmeny nespĺňajú požiadavky na publikovanie.
 2. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint a skontrolujte stav zmenenej časti profilu (prehľad spoločnosti alebo záznam aplikácie alebo služby).
 3. Zmeňte svoj profil tak, aby spĺňal požiadavky.
 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Po dokončení


Akékoľvek nové informácie sa na lokalite Pinpoint live publikujú do 15 pracovných dní. (Poznámka: Čas publikovania sa môže pre jednotlivé krajiny líšiť.) Po publikovaní vašich nových informácií sa môžete prihlásiť na tabuľu a upraviť prehľad spoločnosti a pridať alebo upraviť záznamy aplikácií a profesionálnych služieb.


Máte ďalšie otázky? Kontaktujte sa s nami.


Vráťte sa do Centra pre partnerov lokality Pinpoint.