Pravidlá hodnotení a recenzií zákazníkov

Odoslanie recenzie

Na tejto lokalite možno pre spoločnosti, aplikácie a služby zaradené do zoznamu odosielať pozitívnu aj negatívnu odozvu.

Na základe toho, akým spôsobom použijete kritériá hodnotenia piatimi hviezdičkami v piatich rôznych kategóriách súvisiacich s kvalitou a službou, sa tiež vytvára priemerné hodnotenie. Pole pre ďalšie komentáre umožňuje pridať ďalšie podrobnosti o tom, čo sa vám na určitej spoločnosti, aplikácii alebo profesionálnej službe páčilo alebo nepáčilo.

Prejdite na stránku spoločnosti, aplikácie alebo služby, ku ktorej chcete napísať recenziu.

 1. Kliknite na položku Odoslať recenziu v spodnej časti stránky spoločnosti, aplikácie alebo služby, ku ktorej chcete napísať recenziu. Zobrazí sa prihlasovacia stránka konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID).
 2. Prihláste sa na lokalitu Marketplace pomocou poverení konta Microsoft. Zobrazí sa stránka hodnotení a recenzií pre spoločnosť, aplikáciu alebo službu, ku ktorej chcete napísať recenziu, vrátane formulára pre hodnotenia a recenziu a pokynov na vyplnenie formulára.
 3. Postupujte podľa pokynov a vytvorte hodnotenie a recenziu pre danú spoločnosť, aplikáciu alebo službu.

Poznámka: Ak pridávate recenziu spoločnosti, aplikácie alebo profesionálnej služby, ktorá je zaradená do zoznamu na viacerých produktových lokalitách Marketplace (Microsoft Dynamics, Office 365 alebo System Center), vaša recenzia sa zobrazí na všetkých produktových lokalitách Marketplace, na ktorých je daná spoločnosť alebo ponuka uvedená. Recenzia sa nezobrazí na lokalite Pinpoint ani na produktových lokalitách Marketplace v iných krajinách, než je krajina, v ktorej bola recenzia odoslaná.

Z dôvodu ochrany osobných údajov sa pri odosielaní recenzie zobrazí výzva na vytvorenie prezývky. Po odoslaní bude recenzia na lokalite okamžite k dispozícii. Zobrazenie aktualizovaného počtu recenzií však môže trvať až dva týždne. Recenzie musia byť v súlade s podmienkami používania spoločnosti Microsoft a nasledujúcimi pravidlami.

Pravidlá

Odporúčaný obsah recenzie
 • Nadpis, ktorý predstavuje stručný súhrn názorov vyjadrených v recenzii.
 • Špecifické vyhlásenia a podrobnosti o tom, čo sa vám páčilo alebo nepáčilo na spoločnosti, aplikácii alebo službe. Príliš stručné a nejasné recenzie nemusia byť zverejnené.
 • Vo vhodných prípadoch môžete uviesť porovnanie s podobnými spoločnosťami, aplikáciami alebo službami.

Poznámka: Tímy lokality Pinpoint a produktových lokalít Marketplace vyhodnotia všetky recenzie a odstránia tie, ktoré sa ukážu ako nepravdivé alebo ktoré vytvorila osoba z danej spoločnosti. Písanie recenzie pre vlastnú spoločnosť alebo pozitívne či negatívne „spamovanie“ sa nebude tolerovať.

Nevhodný obsah recenzie
 • Informácie, ktoré môžu rýchlo zastarať.
 • Komentáre k iným recenziám alebo recenzentom.
 • Príliš stručné alebo všeobecné komentáre, ktoré sú nejasné a nesúvisia s danou spoločnosťou, aplikáciou alebo službou.
 • Výrazy, ktoré môžu iní používatelia považovať za urážlivé.
 • Nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia.
 • Mená, telefónne čísla a adresy, ktoré možno spojiť s konkrétnou osobou.
 • Značky jazyka HTML alebo adresy URL.

Poznámka: Recenzie by mali vychádzať z faktov – čo sa stalo, čo bolo poskytnuté a aká bola úroveň služby a kvalita produktu. Recenzie obsahujúce urážky, nadávky, nepodložené všeobecné tvrdenia alebo hanlivé výrazy sa odstránia.

Odpovede na vaše recenzie
Spoločnosti môžu odpovedať na vaše recenzie na lokalite Pinpoint a na produktových lokalitách Marketplace spoločnosti Microsoft. Ak vaša recenzia naznačuje nespokojnosť, spoločnosť môže odpovedať s cieľom brániť svoju prácu alebo vysvetliť situáciu zo svojho pohľadu. Ak sa tak stane, nebudete na to upozornení.
Vplyv hodnotení pomocou hviezdičiek na výsledky vyhľadávania
V rámci procesu recenzie budete požiadaní, aby ste spoločnosť, aplikáciu alebo službu ohodnotili pomocou systému hodnotenia piatimi hviezdičkami. Tento systém sa používa na určenie priemerného hodnotenia každej spoločnosti, aplikácie a profesionálnej služby a zohľadňuje sa v hodnotení vyhľadávania na tejto lokalite.
Kritériá hodnotení aplikácií a služieb
 • Cena: bola cena konkurencieschopná? Dostali ste za svoju investíciu zodpovedajúcu hodnotu?
 • Čas nasadenia: bola aplikácia alebo služba poskytnutá včas?
 • Splnenie požiadaviek: riešia implementované aplikácie alebo služby efektívne potreby vašej spoločnosti?
 • Výkon: pracujú aplikácie alebo služby podľa vašich očakávaní?
 • Kompatibilita: je možné aplikácie alebo služby jednoducho integrovať s existujúcou alebo novou technológiou alebo ju pomocou nej zdokonaliť?
 • Kritériá hodnotení spoločností
 • Cena: bola cena konkurencieschopná? Dostali ste za svoju investíciu zodpovedajúcu hodnotu?
 • Rýchlosť reakcie: dokázala spoločnosť rýchlo odpovedať na otázky a reagovať na vaše žiadosti?
 • Služby zákazníkom: postupovala spoločnosť profesionálne a pomohla vám?
 • Kvalita produktu: mala poskytnutá aplikácia alebo služba vysokú kvalitu?
 • Úroveň odbornosti: porozumela spoločnosť vašim požiadavkám a mala skúsenosti s riešením podobných problémov iných klientov?
 • Ohlásenie recenzie

  Ak narazíte na nevhodnú recenziu, upozornite tímy lokality Pinpoint a produktových lokalít Marketplace kliknutím na prepojenie Ohlásenie recenzie. Vaše komentáre posúdime a podnikneme príslušné opatrenia.

  Recenzie a hodnotenia publikované na lokalite Microsoft Pinpoint a na lokalitách Pinpoint pre konkrétne produkty predstavujú osobné názory jednotlivcov, ktorí ich odoslali, a nie názory spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť alebo odstrániť akúkoľvek recenziu, hodnotenie alebo iné materiály vrátane položiek, o ktorých je spoločnosť Microsoft presvedčená, že nie sú v súlade s týmito pravidlami alebo podmienkami používania.