Pridajte záznamy aplikácií a profesionálnych služieb

Predveďte svoje ponuky v celej kráse


Ak do zoznamu zaradíte všetky svoje kvalifikované aplikácie a služby založené na produktoch spoločnosti Microsoft, môžete výrazne zvýšiť šancu, že vás vaši zákazníci nájdu. Vaše riešenia budú zároveň k dispozícii na zaradenie do zoznamov na produktových lokalitách Marketplace podporovaných platformou Pinpoint.


Pri pridávaní záznamov postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. (Novozaradení partneri) Počkajte tri pracovné dni, kým sa prehľad spoločnosti, ktorý ste odoslali počas registrácie v sieti Microsoft Partner Network (MPN), nezobrazí na tabuli lokality Pinpoint.
 2. Prejdite na tabuľu. Pri prvom prihlásení sa zobrazí výzva na vyplnenie registračného formulára nového používateľa lokality Pinpoint.
 3. Pridajte záznamypodľa požiadaviek uvedených nižšiea odošlite ich na schválenie.
 4. Zobrazenie nových záznamov na lokalite Pinpoint môže trvať až 15 pracovných dní. (Poznámka: Časy publikovania sa môžu pre jednotlivé krajiny líšiť. Získajte ďalšie informácie o časoch publikovania profilu.)

Ak ste svoj profil na lokalite Pinpoint aktualizovali v minulosti, postupujte podľa krokov 2 až 4.

 

Požiadavky

 1. Uistite sa, že vaše ponuky sú kvalifikované na zaradenie do zoznamu na lokalite Pinpoint. Prezrite si kritériá zaradenia aplikácií a profesionálnych služieb do zoznamu.
 2. Svoje aplikácie alebo profesionálne služby pomenujte v súlade s pravidlami používania profilu na lokalite Pinpoint:
  • Minimálne jedno slovo a maximálne 10 slov alebo 100 znakov.
  • Nemôže byť rovnaký ako existujúci produkt spoločnosti Microsoft.
  • Ak vaša služba predáva produkt spoločnosti Microsoft, názov služby musí obsahovať slovo Sales (Predaj) alebo Reseller (Predajca). Príklad: Microsoft Dynamics Reseller.
  • Prvé písmeno jednotlivých slov píšte veľké. Ak však názov ponuky tvorí určitú značku, uveďte názov presne tak, ako ho uvádza značka.

Prečítajte si úplné pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint.

Pozrite si ukážku záznamu.

 

Tipy

Čím jasnejšie budete prezentovať svoje ponuky, tým ľahšie budú môcť zákazníci určiť, či vyhovujú ich potrebám. Tu je niekoľko tipov.

 1. Používajte priamy a neformálny tón. Príklady: „Naša aplikácia vám pomôže...“, „Spĺňa konkrétne požiadavky na...“.
 2. Používajte jasné a relevantné kľúčové slová a frázy. Ak chcete zlepšiť čitateľnosť a umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, integrujte kľúčové slová do:
  • Názvov ponúk. Tieto názvy by mali zákazníkov informovať o tom, čo vaše ponuky prinášajú. Poznámka: Názov produktu spoločnosti Microsoft môžete do názvu svojej aplikácie alebo profesionálnej služby zahrnúť IBA v prípade, ak daný názov obsahuje aj ďalší popisný text alebo označenie, ktoré uvádza, čo vaša ponuka prináša zákazníkom alebo akým spôsobom vylepšuje produkt spoločnosti Microsoft.
  • Kompatibilných produktov. Uveďte špecifické produkty spoločnosti Microsoft, ktoré vaša aplikácia alebo profesionálna služba vylepšuje či podporuje. (Pri zadávaní záznamov aplikácií a profesionálnych služieb dbajte na to, aby ste z rozbaľovacej ponuky na tabuli vybrali relevantné kompatibilné produkty spoločnosti Microsoft.)

  Prečítajte si ďalšie informácie o kľúčových slovách.

 3. NEPOUŽÍVAJTE:
  • Prehnané tvrdenia ani sľuby vrátane impozantných alebo nepodložených tvrdení o odborných znalostiach vašej spoločnosti alebo jej pozícii na trhu ani tvrdenia týkajúce sa vašich produktov, služieb alebo výsledkov, ktoré nemôžete alebo nemáte v úmysle splniť.
  • Neurčité alebo všeobecné vyhlásenia o svojej aplikácii alebo službe.
  • Marketingový žargón ani zbytočné informácie. Poskytnite len podrobnosti založené na faktoch.
  • Príliš technický jazyk. Zabezpečte zrozumiteľnosť svojho záznamu pre všetkých – od správcu kancelárie až po majiteľa spoločnosti.
  • Podrobné opisy bežných problémov zákazníkov. Zákazníci už vedia, aké sú ich problémy. Povedzte zákazníkom, ako im môžete pomôcť. Porozprávajte im o výhodách používania vašej aplikácie alebo služby. 
 4. Zrýchlite proces schválenia dodržiavaním pravidiel používania profilu na lokalite Pinpoint.
 5. Pravidelne aktualizujte svoje záznamy. Prihlasujte sa na tabuľu, odstraňujte neaktuálne ponuky a odosielajte nové ponuky.
 6. Sledujte analytické údaje o návštevnosti dostupné na tabuli. Môžu vám pomôcť vykonávať informované rozhodnutia o vylepšovaní vašich záznamov.
 7. Chcete maximalizovať svoju publicitu? Odošlite rovnakú aplikáciu alebo profesionálnu službu ako hromadné záznamy zacielené na zákazníkov v rôznych odvetviach. Každý záznam musíte pri tom brať ako jedinečnú ponuku.
  • Názov každej ponuky musí zreteľne poukazovať na zamýšľané použitie alebo odvetvie.
  • Opisy jednotlivých ponúk musia byť odlišné a zacielené prostredníctvom kľúčových slov špecifických pre zamýšľané použitie alebo odvetvie.

 

Pridajte záznamy ešte dnes.


Vráťte sa do Centra pre partnerov lokality Pinpoint.