Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie
GAMO a.s.

AQIS 2 - geografický informačný systém (GIS) pre vodovodné potrubia a kanalizácie

od spoločnosti GAMO a.s.
 • Typ aplikácie

  Podniková aplikácia alebo aplikácia online
 • Obchodná požiadavka

  Správa obsahu, Digitálny obsah, Vývoj obchodných aplikácií
 • Pracuje s

  Microsoft .NET Framework, Microsoft Expression Blend, Microsoft Visual Studio, SQL Server 2008 R2
 • Priemyselné zameranie

  Technické infraštruktúry, Výroba

GIS technológia je vhodná na tvorbu univerzálnych riešení a jej významnou črtou je začlenenie grafických informácií a popisných informácií do systému a ich vzájomné prepojenie. GIS technológie umožňujú tvorbu užívateľsky príjemných aplikácii s možnosťou ďalšieho rozširovania funkcionality.
AQIS 2 predstavuje aplikáciu, ktorá umožňuje spravovať, mapovať a analyzovať potrubia vodovodnej a kanalizačnej siete. Je to súbor nástrojov správy potrubí, ktorý umožňuje užívateľom a operátorom spravovať, tvoriť dizajn a udržiavať potrubia. Je to cenovo dostupné a užívateľsky príjemné riešenie. Mnoho vodárenských spoločností čelí problému zastarávania siete potrubí a s tým spojených rastúcich nákladov. Reakciou na tento stav je snaha o vylepšenie praktík pri správe aktívnych potrubných sietí. S využitím systému AQIS užívateľ získava kompletný správcovský balík určený pre široké spektrum používateľov v rámci organizácií: poskytuje rozhranie pre technikov, údržbárov siete potrubí, GIS špecialistov aj manažérov. Je to nástroj, ktorý je možné prispôsobiť požiadavkám na funkčnosť, či cenu. AQIS 2 reprezentuje moderný nástroj uľahčujúci rozhodovanie v procese plánovania, ľahko sa prispôsobuje novým trendom, požiadavkám resp. reguláciám.
AQIS 2 je klient-server aplikácia. Grafická a databázová časť využíva databázový formát Microsoft SQL Server 2008 R2, alebo natívny databázový formát TAB. Tieto prostredia poskytujú silné nástroje na vývoj GIS aplikácií.
Systém AQIS 2 je založený na popise a lokalizácii objektov GIS v mapových podkladoch. Systém sa skladá z dvoch navzájom prepojených prostredí: databázových (popisných) informácií o IS a ich grafickej reprezentácii v mape. Systém AQIS 2 pracuje prostredníctvom tzv. MWS súborov (MapInfo WorkSpace format).

Pre AQIS 2 - geografický informačný systém (GIS) pre vodovodné potrubia a kanalizácie ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.