Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Softec s.r.o.

Softec FINAS - Finančná analýza klienta

od spoločnosti Softec s.r.o.

FINAS - Finančná analýza klienta je aplikácia určená pre finančných poradcov a sprostredkovateľov predaja finančných nástrojov. S pomocou aplikácie môže finančný poradca vykonávať analýzu finančnej situácie klienta, zachytiť cieľ finančnej stratégie a navrhnúť niekoľko variant riešenia, ako dané ciele dosiahnuť.

Finančná analýza klienta podporuje celý proces spracovania finančného plánu. V prvom kroku sú do aplikácie zaznamenané údaje klienta (finančné i nefinančné), ciele finančnej analýzy a existujúce portfólio zmlúv klienta. V ďalšom kroku poradca s pomocou aplikácie postupne pripraví riešenie pre klienta, zváži, ktoré zmluvy je vhodné ponechať, ktoré upraviť či zrušiť a pripraví návrhy nových zmlúv na uzatvorenie. Starostlivo pripravené a spracované riešenie poradcu následne prezentuje klientovi. Dodatočné úpravy podľa priania klienta nie sú žiadnym problémom, pretože všetko je spracované elektronicky. Po odsúhlasení klientom je možné stlačením jediného tlačidla vytvoriť finálny výstup – finanční plán. Všetky pripravené a spracované obchodné prípady zostávajú uložené vo firemnej databáze a nie je problém sa k nim kedykoľvek vrátiť, presunúť na iného poradcu, alebo poslať na analýzu metodickému pracovníkovi, ktorý ju overí z hľadiska kvality poskytnutej služby klientovi.

Benefity riešenia:
- Výrazne zvýšená efektivita spracovania dát.
- Vodiace algoritmy pre správnu analýzu finančnej situácie klienta.
- Rýchly a úplný pohľad na klienta a jeho obchodnú históriu.
-Pre klienta možnosť výberu riešenia z variant.
-Profesionálne vyzerajúce výstupy.
-Vyriešené problémy s prípadnou stratou informácií po odídených poradcoch.
-Cez priezor firemnej kultúry transparentný prehľad o spracovaných riešeniach finančnej stratégie.

Pre Softec FINAS - Finančná analýza klienta ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.