GETMORE

Aplikácie GETMORE HRM (Human Resources Management) je založená na osvedčenom frameworku GETMORE systém. Medzi základné vlastnosti patrí hodnotenie a rozvoj kompetencií pracovníkov, nastavenie kompetenčných modelov, správa a evidencia školení zamestnancov, hodnotenie ich motivácie a spokojnosti so zamestnávateľom ... Pomáhame tým našim zákazníkom znižovať náklady na vzdelávanie a nábor rovnako ako znižovať fluktuáciu alebo získať rôznu certifikáciu ako napr Investors In People (IIP). Aplikácia obsahuje prvky Learning Management Systému (LMS) v podobe cvičných a ostrých testov. Okrem iného sú v aplikácii rozsiahle možnosti filtrácie a grafického zobrazenia dát.

Pôvodne bola aplikácia vyvinutá pre spoločnosť Všeobecná úverová banka (člen skupiny Intesa SanPaolo) v roku 2003, od tej doby je bankou používaná (naposledy aktualizovaná na súčasnú verziu v roku 2011).

Ako základ je však použiť GETMORE systém (GMS), čo činní ďalšie implementácie jednoduchými. Nejedná sa teda o typický "krabicový" systém, avšak väčšinu systému je možné flexibilne nastaviť podľa zákazníkových potrieb, zvyšnú časť doimplementovat na mieru. Súčasťou implementácie celého systému je samozrejme prípadná migrácia z primárnych dát zákazníka (Oracle, MSSQL, CSV a iné dátové zdroje), zaškolenie užívateľov, príprava manuálov a pod

Technický popis: GETMORE systém je webová aplikácia písaná v čistom ASP.NET (jazyk C #) využívajúca databázu Microsoft SQL Server. Ako platforma pre prevádzku možno zvoliť aj Microsoft Azure.

Pre GETMORE HRM ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

6.02

Dátum vydania

1. 12. 2010
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3