GETMORE

Getmore Helpdesk

od spoločnosti GETMORE

Pokrýva všetky kľúčové funkcionality Helpdesku ako zadávanie, schvaľovanie a riadenie požiadaviek (interných i zákazníckych). Rozsiahle možnosti užívateľských nastavení, vytváranie rôznych typov záznamov s ľubovoľnými dátami. Plná podpora filtrácie získaných dát a generovanie zostáv a reportov.
Evidencia časov a zdrojov strávených na požiadavkách.

Výborný nástroj pre správu a riadenie požiadaviek, IT Helpdesk, servisné helpdesk, pult správy zákazníckych požiadaviek atď.

Zavedenie systému radikálne zníži administratívnu a časovú náročnosť organizácie na správu interných aj externých požiadaviek.

Aplikácia GETMORE získala ocenenie Microsoft Awards 2011 Finalist. Vyhrala aj prvé kolo súťaže o Najlepší Windows Azure aplikáciu (január 2011). Plná elasticita ceny a funkcií na veľkosť a potreby organizácie.
Minimálne nároky na technické vybavenie používateľov (stačí len Internet Explorer).
Vysoká otvorenosť systému na ďalšie potreby organizácie
Jednoduchá administrácia a úpravy vlastnými silami.

Pre Getmore Helpdesk ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

6.02

Dátum vydania

1. 8. 2011
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3