GETMORE

Getmore Workflow: Pult správy a riadenia činností a požiadaviek

od spoločnosti GETMORE
 • Typ aplikácie

  Aplikácia online
 • Obchodná požiadavka

  Cloud computing – všeobecné
 • Pracuje s

  Databáza SQL, Windows Azure
 • Priemyselné zameranie

  Profesionálne služby

Aplikácia GETMORE Workflow je založená na osvedčenom frameworku GETMORE systém. Workflow umožňuje riadiť a kontrolovať všetky požiadavky / úkony vo vnútri organizácie, od tých najjednoduchších, ako je požiadavka na služobnú cestu až po obeh dokumentu organizácií ako napr schvaľovací proces faktúry.
Work Flow sytémy sú určené pre automatizáciu procesov, počas ktorých sú odovzdávané informácie, úlohy alebo dokumenty od jedného pracovníka k druhému podľa určených pravidiel. Workflow dovoľuje v rámci definovaných procesov úlohy zadávať, vyhľadávať, zobrazovať a kontrolovať ich priebeh. Definovať účastníkmi jednotlivých firemných procesov a toky v rámci procesu.

Aplikáciu používa napríklad Home Credit pre helpdesk a schvaľovanie zmlúv, novo potrebné spoločnosť Optimal Energy pre schvaľovanie zmlúv av neposlednom rade HCFB na správu požiadaviek. Interne Workflow využívame pre riadenie projektov, správu požiadaviek, vykazovanie práce ...

Ako základ je použiť GETMORE systém (GMS), čo činní ďalšie implementácie jednoduchými. Nejedná sa teda o typický "krabicový" systém, avšak väčšinu systému je možné flexibilne nastaviť podľa zákazníkových potrieb a zvyšnú časť doimplementovat na mieru.
Súčasťou implementácie celého systému je samozrejme prípadná migrácia z primárnych dát zákazníka (Oracle, MSSQL, CSV a iné dátové zdroje), zaškolenie užívateľov, príprava manuálov a pod

Technický popis: GETMORE systém je webová aplikácia písaná v čistom ASP.NET (jazyk C #) využívajúca databázu Microsoft SQL Server. Ako platforma pre prevádzku možno zvoliť aj Microsoft Azure.

Systém umožňuje rozsiahle používateľské nastavenie, vytváranie rôznych typov záznamov s ľubovoľnými dátami (definovanie formulárov až na úroveň jednotlivých polí užívateľovi). Evidencia časov a zdrojov strávených na požiadavkách. Skvelé možnosti reportingu vrátane užívateľských zostáv (reporting).

Výborný nástroj pre správu a riadenie požiadaviek, IT Helpdesk, servisné helpdesk, pult správy zákazníckych požiadaviek atď.

Zavedenie systému radikálne zníži administratívnu a časovú náročnosť organizácie na riadenie ľudí, procesov a činností organizácie.

Plná elasticita ceny a funkcií na veľkosť a potreby organizácie.
Minimálne nároky na technické vybavenie používateľov (stačí len webový prehliadač).
Vysoká otvorenosť systému na ďalšie potreby organizácie
Jednoduchá administrácia a úpravy vlastnými silami.

Pre Getmore Workflow: Pult správy a riadenia činností a požiadaviek ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3