GETMORE

Hodnotenie a rozvoj kompetencií

od spoločnosti GETMORE

Pokrýva všetky kľúčové funkcionality od vytvorenia kompetencií organizácie a hodnotiacich škál, ich nastavenie na pracovné pozície, až po vlastnú správu hodnotenie.
Obsahuje rad možností ako zostavy a reporting, evidencia histórie hodnotenia, vývoj kompetencií v čase, filtrácia všetkých dát, prepočet výsledkov do bonusovej čiastky mzdy atp.

Čo aplikácie prinesie organizácii?
- Centrálna vytváranie a administráciu kompetenčných modelov naprieč organizáciou
- Nástroj pre hodnotenie kompetencií vrátane sledovania vývoja, histórie atp.
- Jednotné stanovenie hodnôt kompetencií a ich významu
- Odbúranie chýb hodnotiteľov, zjednotenie metódy hodnotenia kompetencií
- Podpora systému interného hodnotenia (ročné, kvartálne atp.) S dopadom na odmeňovanie
- Filtrácia dát zamestnancov
- HR reporting nad kompetenciami
- Grafické výstupy

Výborný nástroj pre zvýšenie kvality pracovníkov a celkovej výkonnosti organizácie.

Plná elasticita ceny a funkcií na veľkosť a potreby organizácie.
Minimálne nároky na technické vybavenie používateľov (stačí len Internet Explorer).
Vysoká otvorenosť systému na ďalšie potreby organizácie
Jednoduchá administrácia a úpravy vlastnými silami.

Pre Hodnotenie a rozvoj kompetencií ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

6.02

Dátum vydania

2. 1. 2012
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3