Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Softec s.r.o.

Softec Invenio — profesionálny analyticko-reportingový nástroj

od spoločnosti Softec s.r.o.

Softec Invenio je profesionálny analyticko-reportingový nástroj, s funkcionalitou pokrývajúcou tri základné činnosti BI, a to monitorovanie, multidimenzionálnu analýzu a tvorbu zostáv. V oblasti monitorovania umožňuje tvorbu dashboardov a prehľadov KPI.

Dashboard
Dashboard umožní manažérovi vidieť všetky podstatné informácie o svojej spoločnosti na jednom mieste.
Každé ráno si môže manažér zobraziť pripravený dashboard, prostredníctvom ktorého získa komplexný pohľad na stav požadovaných ukazovateľov. Dashboard je interaktívny a umožňuje prejsť do zostavy s detailnejšou úrovňou informácií (drill-down) a týmto spôsobom rýchlo identifikovať problém, ktorý je potrebné riešiť.

Kľúčové výkonnostné indikátory (KPI)
Prehľad KPI zobrazuje najdôležitejšie ukazovatele spoločnosti v podobe dobre/zle. Snahou je zlepšovať výkonnosť obchodných procesov na základe informácií získavaných sledovaním hodnôt a trendov im prislúchajúcich výkonových ukazovateľov. Manažér má možnosť reagovať na nepriaznivý vývoj rýchlymi korekciami. Softec Invenio umožňuje vytvárať prehľady KPI z rôznych pohľadov a na rôznej úrovni detailu.

Multidimenzionálna analýza
Multidimenzionálna analýza pomáha odpovedať na otázky PREČO?
V rámci analytických funkcií nástroj Softec Invenio poskytuje:
- vnáranie a vynáranie pre prechody z jednej úrovne informácií na druhú (drill-up/drill down),
- jednoduchým spôsobom meniť uhly pohľadov na dáta, napr. na jeden klik prejsť z pohľadu obratu spoločnosti po kategóriách a rokoch produktov na pohľad podľa distribučných kanálov a rokov (slice-and-dice),
- zmena zobrazenia z tabuľkovej formy na rozmanité grafické zobrazenia a naopak, vrátane rôznej možnosti sumarizácie, triedenia a filtrovania údajov.

Tvorba zostáv
Zostavy poskytujú detailné informácie o organizácii z definovaného pohľadu a dávajú odpovede na otázky KOĽKO? Invenio poskytuje pestrú paletu funkcií od filtrovania cez triedenie až po zvýrazňovanie výnimočných hodnôt. Umožňuje vytvárať pripravené zostavy, ale aj tvorbu ad-hoc zostáv na základe individuálnych potrieb. Pre prezeranie zostáv je vytvorená nadstavba Softec Invenio Explorer so zjednodušeným používateľským rozhraním.

Mapové vizualizácie
Veľmi prehľadným zobrazením sú pre manažérov mapové výstupy. Používateľ si môže zadefinovať farebnú paletu ako aj počet farieb, ktorými majú byť jednotlivé oblasti vyfarbené v závislosti od dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v danom štáte, kraji či okrese.

Pre Softec Invenio — profesionálny analyticko-reportingový nástroj ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3