Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie
Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.

Moderné intranetové prostredie univerzity

od spoločnosti exe, s.r.o.

Interné elektronické prostredie moderných univerzít predstavuje z pohľadu informačných tokov nehomogénne prostredie. Táto nehomogénnosť umožňuje na jednej strane určitú mieru slobody výberu softvéru, na druhej strane však predražuje údržbu, správu, integráciu viacerých riešení a najmä neumožňuje jednotným spôsobom pracovať s informáciami. Cieľom navrhovaného intranetového prostredia univerzity je, aby vedeckí a pedagogickí pracovníci viac pracovali s informáciami a menej s rôznymi informačnými systémami.

Platformu navrhovaného riešenia tvorí Microsoft Sharepoint 2010. Platforma umožňuje zjednotiť proces prípravy tlačív, výkazov, reportov, zjednocuje prácu s kalendármi, integruje prácu s e-mailami, poskytuje nástroje na kolaboráciu autorov na publikáciách, uľahčuje prehľadávanie informačných zdrojov, zjednocuje intranetové prostredie na všetkých úrovniach – univerzita, fakulta, katedry a jednotlivé oddelenia a v neposlednom rade poskytuje priestor na jednoduchú tvorbu vlastných aplikácií podľa potreby univerzity.
Predmetom riešenia je aj detailný pohľad na možné riešenie najčastejších požiadaviek univerzít na intranetové prostredie s poukázaním na rôzne úskalia súčasných riešení.
Zo všetkých spomínaných oblastí sa riešenie detailnejšie venuje týmto štyrom oblastiam:
- Správa dokumentov
- Publikovanie informácií
- Inteligentné formuláre
- Vlastné aplikácie

Hlavné výhody nasadenia jednotnej intranetovej platformy je možné zhrnúť do nasledovných bodov:
- Veľká paleta dostupnej funkcionality, ktorej ovládanie je veľmi intuitívne a príbuzné práci v prostredí MS Office,
- Zefektívnenie práce s informáciami a zjednodušenie prístupu k nim,
- Odbremenenie tvorivých pracovníkov od nadbytočnej agendy,
- Presun veľkej miery slobody a zodpovednosti na používateľov, ktorí si dokážu intuitívne a sami spravovať pridelený priestor na intranete,
- Využívanie škálovateľného riešenia, ktoré je možné podľa rastúcich a meniacich sa požiadaviek prispôsobovať,
- Využívanie podporovanej platformy, pri ktorej je zjednodušené zabezpečenie chodu a inovácií aj pri fluktuácii zamestnancov.

Pre Moderné intranetové prostredie univerzity ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.