Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.

OpcDbGateway umožňuje integráciu softvérových aplikácií pre zber, spracovanie a vizualizáciu dát z rôznych zariadení a dátových zdrojov. Dá sa využiť pre priemyselné, infraštruktúrne aj kancelárske aplikácie.

Pozostáva z konfiguračnej a výkonnej aplikácie.

Konfigurátor zvyšuje integrátorskú produktivitu nahradením prácneho programovania konfigurovaním. Zároveň zachováva flexibilitu dosiahnuteľnú programovaním, pretože zákazníkom vytvoorené programové moduly (napr. digitálne filtre, komunikačné ovládače, regulátory...) umožňujú rozšíriť konfigurovateľnú funkcionalitu. Integrátor sa môže rozhodnúť nakoľko využíť programovanie / konfigurovanie. Produktivita je podporená tiež využitím rôznych ladiacich nástrojov a sprievodcov.

Výkonná aplikácia (bez užívateľského rozhrania) má tri hlavné časti:
-OPC klient na komunikáciu s externými OPC servermi.
-OPC server poskytujúci dáta pre externé (napr. vizualizačné) aplikácie cez OPC DA a AE komunikačné rozhrania, webové služby podľaštandardov OPC UA a OPC XML DA.
-Modul spracovania dát z externých zdrojov (rozšíriteľný o zákaznícke programové moduly - Dll).

OpcDbGateway može byť použitý na: periodické alebo jednorázové spúštanie externých programov, skriptov a vstavaných databázových procedúr, generovanie reportov, alarmov, log súborov, OPC tunnelling, zabezpečenie OPC redundancie, posielanie SMS a E-mailov, ako súčasť rozsiahlych SOA systémov, ako univerzálny OPC server/klient,

Systém umožňuje pracovať s jednou alebo viacerými procesnými databázami použitím jednoducho konfigurovateňých databázových funkcií alebo pomocou SQL príkazov.

Spolu s produktami SAEAUT OPCWebExplorer a OPCAdapter može byť vnímaný ako kompletný SCADA HMI systém.

Pre OpcDbGateway ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

3.16

Dátum vydania

14. 6. 2011
Snímka obrazovky 1 z 1
Snímka obrazovky 1 z 1