GETMORE

Riadenie obchodných príležitostí

od spoločnosti GETMORE

Pokrýva kľúčové funkcionality pre riadenie obchodných príležitostí, ako je štruktúrované evidencia príležitosti (zákazník, produkt, termín, objem, pravdepodobnosť, ...), určenie zodpovedného pracovníka, história jej vývoja, atp. Možnosť podpory evidencie príloh a workflow záznamu organizácií, napríklad pri zmene príležitosti v zákazku.
Obsahuje reporting, zostavy a filtrácie všetkých dát.

Zavedenie systému radikálne zvyšuje kontrolu organizácie nad extrakcia obchodných príležitostí a znižuje administratívnu a časovú náročnosť na ich správu.


Plná elasticita ceny a funkcií na veľkosť a potreby organizácie.
Minimálne nároky na technické vybavenie používateľov (stačí len Internet Explorer).
Vysoká otvorenosť systému na ďalšie potreby organizácie
Jednoduchá administrácia a úpravy vlastnými silami.

Pre Riadenie obchodných príležitostí ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

6.02

Dátum vydania

2. 1. 2012
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3