Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

sféra a.s.

XMatik®.NET je modulárny informačný systém pre stredné a veľké spoločnosti, ktoré potrebujú spravovať a spracovávať veľké množstvá dát o majetku, prevádzke a servisných službách a tiež pre dodávateľov a klientov týchto spoločností, ktorí potrebujú k im relevantným dátam pristupovať. Najvýznamnejšie referenčné nasadenia systému XMatik®.NET tvoria riešenia správy technickej dokumentácie, správy a údržby technologických zariadení a rozvodov v chemickom a petrochemickom priemysle (Slovnaft, a.s., Duslo, a.s.), v energetickej prenosovej sústave (SEPS, a.s.), správy obchodných meraní energií v doprave (ŽSR, ŽSSK) a tiež v energetike (SEPS, a.s.).

IS XMatik®.NET disponuje unikátnymi možnosťami grafického modelovania a analýzy hierarchických a sieťových dátových väzieb. Napríklad v prípade poruchy na zariadení zobrazí v schéme alebo na mape všetky súvisiace objekty a vedenia v prevádzke, ktoré od poruchy závisia a dokáže poskytnúť informácie o bezpečnostných, výrobných a finančných aspektoch takejto udalosti. Pomocou konektorov dokáže obojstranne spolupracovať z najrozšírenejšími ERP systémami a ich modulmi, čím podporuje existujúce podnikové postupy a činnosti a rozširuje tieto ERP systémy najmä o špecifické riešenia potrieb konkrétneho podniku a národnej legislatívy.

XMatik®.NET poskytuje manažmentu kvalitné výstupy pre kvalifikované rozhodnutia. Pomáha kvantifikovať, konsolidovať, sprehľadňovať a zefektívňovať činnosti, procesy a prostriedky v spoločnosti. Prispieva k úsporám nákladov, predĺženiu životnosti zariadení a k rýchlejšiemu návratu celkových investícií. Sprehľadnením a kvantifikovaním podnikových činností a výstupov sleduje plnenie plánov, odhaľuje rezervy a prispieva k rastu a rozvoju spoločnosti.

Spoločnosť sféra, a.s., IS XMatik®.NET inovuje a zdokonaľuje už 20 rokov. Počúvaním a plnením požiadaviek svojich klientov získava sféra, a.s., široké a hlboké skúsenosti v špecifikách podnikateľských odvetví a v tímovej, odbornej spolupráci. Tým sa naučila prinášať odvetvové, podnikovo prispôsobené riešenia realizované a produkčne podporované podľa celosvetových štandardov.

Pre XMatik.NET ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

10.02

Dátum vydania

1. 10. 2012
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3