Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie
Softec s.r.o.

Aplikácia pre rieadenie oprav železničných vozňov

od spoločnosti Softec s.r.o.

Riešenie je určené pre spoločnosti, které sa špecializujú na rekonštrukciu a opravy železničných vozňov. Aplikácia podporuje celý proces komunikácie so zákazníkom pri oprave alebo revízii vozňa. Začína avízom o oprave vozňa s predbežným rozsahom opravy a plánovaným termínom opravy vozňa, pokračuje hlásením o príchode vozňa, vstupnou prehliadkou vozňa, evidenciou korešpondencie k zákazke, vytvorením preberacieho protokolu do opravy, vytvorením rozpočtu, odsúhlasením rozpočtu na opravu, generovaním operácií pre výrobu, sledovaním postupu prác vo výrobe, evidovaním nákladov na zákazky až po tvorbu výstupného výkonového rozpočtu.
Hlavné funkcie aplikácie:
- mnohojazyčnosť aplikácie
- evidencia stavov a informácií o stavoch vozňa
tvorba konfigurácie jednotlivých zákaziek na základe typov vozňa, štátu, v ktorom je vozeň registrovaný a objednávateľa
- automatické generovanie ponukového rozpočtu
- automatické generovanie zásobníka práce pre riadenie výrobných operácií
- sledovanie výroby
- transparentná evidencia viac prác pri riadení rekonštrukcií a opráv vozňov
- generovanie výstupného rozpočtu zákazky.

Pre Aplikácia pre rieadenie oprav železničných vozňov ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.