GETMORE

Getmore LMS: Learning Management System (Pult riadenia vzdelávania)

od spoločnosti GETMORE

Pokrýva všetky kľúčové funkcionality LMS: katalóg školenie, riadenie vzdelávacích akcií, hodnotenie efektivity vzdelávania, samoobsluha pracovníkov, evidencia a reporting nákladov.
Obsahuje podporu kompetenčných modelov a systémy hodnotenia (nielen) kompetencií.
Obsahuje zostavy a HR reporting, filtráciu dát.

Zavedenie systému radikálne zníži administratívnu a časovú náročnosť organizácie na agendu vzdelávania.

Plná elasticita ceny a funkcií na veľkosť a potreby organizácie.
Minimálne nároky na technické vybavenie používateľov (stačí len Internet Explorer).
Vysoká otvorenosť systému na ďalšie potreby organizácie
Jednoduchá administrácia a úpravy vlastnými silami.

Pre Getmore LMS: Learning Management System (Pult riadenia vzdelávania) ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

6.02

Dátum vydania

1. 8. 2011
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3