GETMORE

GETMORE MLM: Systém pre multilevel / sieťový marketing

od spoločnosti GETMORE

GETMORE systém, implementácia MLM, je informačný systém pre riadenie obchodnej siete typu MLM (multi level marketing). Umožňuje najmä riadiť štruktúru obchodníkov, zadávať predaja (zmluvy), importovať mesačná reporty preplatených provízií od partnerov, prepojiť systém na účtovníctvo (odporúčame systém Stormware Pohoda), vypočítať províziu jednotlivým obchodníkom podľa uzávierok, vrátane možnosti storno zmlúv a pod

Pôvodne bol vyvinutý pre firmu AFD Group (Spoločnosť AFD sa špecializuje na sprostredkovanie poistenia pre partnerov ako je napríklad Česká Podnikateľská Poisťovňa, Generali, Wüstenrot).

Ako základ je však použiť GETMORE systém (GMS), čo činní ďalšie implementácie jednoduchými. Nejedná sa teda o typický "krabicový" systém, avšak veľa častí systému je možné flexibilne nastaviť podľa zákazníkových potrieb, časť doimplementovat na mieru. Súčasťou implementácie celého systému je samozrejme prípadná migrácia z pôvodných dát zákazníka (Oracle, MSSQL, CSV a iné dátové zdroje), zaškolenie užívateľov, príprava manuálov a pod Voliteľne je možné prepojenie s ďalšími modulmi systému Getmore ako CRM, Workflow, HR manažment atď

Technický popis: GETMORE systém je webová aplikácia písaná v čistom ASP.NET (jazyk C #) využívajúca databázu Microsoft SQL Server. Ako platforma pre prevádzku možno zvoliť aj Microsoft Azure.

Aplikácia GETMORE získala ocenenie Microsoft Awards 2011 Finalist. Vyhrala aj prvé kolo súťaže o Najlepší Windows Azure aplikáciu (január 2011).

Plná elasticita ceny a funkcií na veľkosť a potreby organizácie.

Minimálne nároky na technické vybavenie používateľov (stačí len webový prehliadač).

Vysoká otvorenosť systému na ďalšie potreby organizácie

Jednoduchá administrácia a úpravy vlastnými silami.

Aplikáciu je možné nasadiť vďaka platforme Windows Azure prakticky v poriadku dní, nie je nutná žiadna počiatočná investícia a systém je napriek tomu škálovateľný pre tisícky používateľov pracujúcich súčasne.

Pre GETMORE MLM: Systém pre multilevel / sieťový marketing ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

6.02

Dátum vydania

1. 11. 2010
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3