Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

ICZ Slovakia a.s.

Produktový koncept pod sumárnym označením iPoint predstavuje výkonné SW riešenie pre poskytovanie elektronických služieb s primárnym zameraním na služby poskytované mestom. Na pochopenie významu tohto riešenia je nutné definovať elektronickú službu nielen ako súbor inteligentných elektronických formulárov prístupných v prostredí internetu, ale aj ostatných činností, ktoré súvisia s jeho spracovaním a komplexnou interakciou občana a podnikateľa s mestom. Zjednodušene sa dá povedať, že občan, podnikateľ je schopný vybavovať svoje záležitosti súvisiace s mestom prostredníctvom internetu, bez nutnosti priamej fyzickej interakcie s úradom a fyzickým, papierovým dokumentom. Ide teda o prostriedok virtualizácie komunikácie občana, podnikateľa s mestom.

Pre i-Point ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.