Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie
WBI, s.r.o.

Intranetové riešenie pre zabezpečenie podnikových procesov

od spoločnosti WBI, s.r.o.

Riešenie je založené na štandardných produktoch Microsoftu – Sharepoint, SQL, Exchange a ich procesným previazaním do kompaktného celku služieb vysoko prínosných pre zákazníkov, ktorí potrebujú informačný systém bez striktných obmedzení v podobe počtu používateľov alebo nutnosti používať ERP klienta. Základné výhody portálového riešenia vychádzajú zo špecifík jeho jednotlivých komponentov, ktoré sú dizajnované pre maximálnu využiteľnosť. Naši zákazníci vyzdvihujú hlavne nasledovné oblasti v celkovej funkčnosti portálu:
- jednoduchá správa dokumentov s históriou verzií, - robustné nástroje pre vyhľadávanie, - možnosť nastavenia workflow pravidiel, - rôzne úrovne prístupových práv, - integrácia reportov

Špecifické portálové aplikácie
Komplexné IT projekty, ktoré spoločnosť WBI, s.r.o., ako dlhodobý líder v oblasti implementácie MS Dynamics NAV riešila, vyžadovali inovatívny prístup k problematike portálových aplikácií, ktorý vyústil v niekoľko unikátnych portálových aplikácií v oblastiach:
- Žiadankové portály
- Portálové manažérske systémy
- Integrácie ERP, Exchange a MS Office 2007
- Web rozhranie MS Dynamics NAV
- Priama publikácia z MS Dynamics NAV
- Dokument manažment
Portál postavený na tejto technológii môže využívať doménové overovanie užívateľov. Po tomto overení mu budú dostupné všetky popísané riešenia, každé v rámci jeho role v hierarchii firmy.

Žiadankový portál
Žiadankový portál umožňuje evidenciu ľubovoľného počtu požiadaviek na nákup, respektíve výdaj zo skladu, definíciu ich vlastností a nastavenie individuálneho schvaľovacieho procesu pre každý typ žiadanky. Celý schvaľovací proces je užívateľsky definovateľný zamestnancom s príslušnými právami. Jednotlivé typy žiadaniek sú integrované s MS Dynamics NAV, ktorý informácie z nich preberá a ďalej príslušnými spôsobmi spracováva. Aplikácia umožňuje jednoduché a rýchle tvorenie prehľadných reportov.

Portálové manažérske systémy
Manažérske informačné systémy sú nadstavbovým riešením pre oblasti analýzy dát, data mining a reportingu. Riešenie je pripravené ako operatívny portálový klient ktorý spracúva dotazy, publikuje zvolené kľúčové indikátory výkonnosti a analýzy na základe priamych dotazov prostredníctvom MS SQL. Cieľom je poskytnúť každému zamestnancovi okamžité hodnotenie jeho výkonnosti vzhľadom na nastavené plány a ukazovatele.

Integrácia s Exchange/MS Office 2007
Riešenia vytvorené na báze podnikových portálov sú integrovateľné s aplikáciami MS Office 2007.

Pre Intranetové riešenie pre zabezpečenie podnikových procesov ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.