Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.

Riadenie OBCHODU (maloobchod, veľkoobchod, nákup, odbyt, sklad), VÝROBY (technická príprava výroby, plánovanie výroby, riadenie výroby, výrobné zákazky), SLUŽIEB (služby, reklamácie, opravy), CRM (dopyty, kampane, ponuky, obchodný prípad), EKONOMIKY (faktúry, banka, pokladňa, majetok, účtovníctvo, PaM), CONTROLLINGU (manažérsky informačný systém, finančný plán, plán a rozpočet).

Pre IS E3M ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

7.14

Dátum vydania

15. 7. 2011